Początki konferencji Dni Betonu sięgają 2000 r. Wtedy w Krakowie Stowarzyszenie Producentów Cementu zorganizowało konferencję "Beton na progu nowego millenium". Druga konferencja odbyła się w Szczyrku, a kolejne w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.
Piątej konferencji Dni Betonu patronowali: Minister Infrastruktury, Sekcja Konstrukcji Betonowych oraz Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Konferencja miała też swoich partnerów, wśród których znalazło się 11 firm: Basf, Braas, Schomburg, Sika, Chryso, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego, Consolis, Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej, Junjin, Zakłady Betonowe International oraz Arcen. Dołączyły do nich kolejne 23 firmy, które prezentowały swoją ofertę na stoiskach wystawienniczych.
Na spotkanie do Wisły przybyli goście z Polski, Czech, Rumunii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Francji.
Na V Dni Betonu zgłoszono około 100 referatów, a 38 z nich zaprezentowano podczas siedmiu sesji tematycznych, jakimi były: Sesja Plenarna; Betony nowej generacji; Trwałość betonu; Beton towarowy; Beton w architekturze. Beton w prefabrykacji; Beton w infrastrukturze transportowej i komunalnej; Naprawy konstrukcji betonowych. Prawo i normalizacja.
Dni Betonu to nie tylko prezentacje referatów na sali konferencyjnej, ale także szersze spectrum wydarzeń. Pierwszy dzień konferencji zakończyła kolacja regionalna, która była nie tylko wydarzeniem kulinarnym. Uczestnicy spotkania na świeżym powietrzu mogli obejrzeć na żywo pokaz betonowania dwóch płyt zbrojonych: do jednej wlewano beton towarowy, a do drugiej beton samozagęszczalny stworzony przy zastosowaniu dodatków chemicznych Basf: superplastyfikatora i modyfikatora. Był to pokaz tego, jak beton się rozwija, jak wpływa na niego chemia budowlana i co można przez to osiągnąć. Drugą część kolacji regionalnej wypełniła licytacja 5 prac wykonanych przez studentów architektury i rzeźby w czasie warsztatów betonowych. Podczas warsztatów, które Stowarzyszenie Producentów Cementu zorganizowało we wrześniu br. w Krakowie, studenci musieli zaprojektować swoją wizję "Ostatniego fotela" i wykonać ją przy wykorzystaniu 0,5 m3 betonu towarowego.
Podczas drugiego dnia konferencji odbyły się premiery trzech książek. Pierwszą pt. "Beton przyjazny środowisku" pod redakcją dr inż. Z. Kohutka wydało Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego. To publikacja przydatna dla inwestorów, producentów betonu, pracowników i kierowników wytwórni. Dwie kolejne książki przygotowało wydawnictwo Stowarzyszenia Producentów Cementu: "Cementy wieloskładnikowe w budownictwie" przygotowana przez S. Chłądzyńskiego i A. Garbacika oraz "Betony ultrawysokowartościowe" autorstwa J. Jasiczaka, A. Wdowskiej i T. Rudnickiego.
Instytut Techniki Budowlanej wręczył uroczyście pierwszy certyfikat zakładowej kontroli produkcji betonu, który otrzymała firma Cemex Polska. Drugi dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja, podczas której wręczono tzw. Oskary Betonowe, czyli Nagrody Dni Betonu. Przyznaje je od 2004 r. kapituła złożona z laureatów Nagród Dni Betonu. W tym roku Oskary Betonowe otrzymali:
  • Mgr inż. Edward Marcinków - właściciel firmy Mostmarpal, który zrealizował ponad 400 obiektów mostowych;
  • Prof. Janusz Szwabowski, Politechnika Śląska - autorytet w zakresie prefabrykacji i reologii;
  • Prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska - znany z licznych publikacji naukowych, prac badawczych, ekspertyz oraz projektów dotyczących budowy dróg i lotnisk.
Część artystyczną wieczoru wypełniły koncerty zespołów Boba Jazz Band oraz Omen Band.
Gratulujemy organizatorom sukcesu konferencji oraz już dziś zapraszamy w ich imieniu na kolejną, szóstą edycję, jaka odbędzie się w dniach 11-13 października 2010 r.