Aktualnie wykonawca - firma Budimex Dromex, kończy budowę budowę kompostowni. W niej zamontowane zostały bioreaktory, gdzie kierowane będą odpady organiczne.
Ponadto na obiekcie prowadzone są prace wykończeniowe.
Zakład został już wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną.
Linia sortowni, gdzie przeróbce będzie ulegać 27 tys. ton śmieci rocznie z Torunia, Lubicza, Obrowa i Wielkiej Nieszawki jest wykonana w 98%.
Na ukończeniu jest również montaż obudowy hali sortowni, kompostowni i linii sortowniczej.
Po uruchomieniu zakładu będzie on spełniać wszelkie normy unijne w zakresie utylizacji i składowania odpadów.

Na inwestycję złożą się:
- składowisko odpadów komunalnych
- sortownia odpadów
- kompostownia odpadów organicznych
- kompostownia odpadów zielonych
- zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) –
- zakład przerobu odpadów budowlanych
- magazyn odpadów niebezpiecznych
- infrastruktura towarzysząca, w tym zaplecze socjalno-administracyjne, garaże, drogi i place manewrowe.

Koszt inwestycji to 15,94 mln EUR, a unijne dofinansowanie z Funduszu spójności wyniesie 10,8 mln EUR.