Nowe przejście graniczne będzie miało powierzchnię dwukrotnie większą niż obecnie i zostanie zlokalizowane na 11,6 ha.
Wartość przedsięwzięcia szacuje się na 53 087 tys. zł. Inwestycji ma zostać zrealizowana w latach 2009-2012.
Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 27 lipca br. Będzie on odpowiedzialny za wykonanie ukształtowania terenu pod rozbudowę Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi - III etap o powierzchni 75 518 m2 oraz za budowę przejazdu pomiędzy platformą odpraw osobowych na wyjeździe z Polski, a parkingiem pojazdów skierowanych do kontroli szczegółowej.
Prace mają być zakończone do 27.12.2009 r.