Forum Informacyjne przeznaczone jest dla inwestorów, którzy zainteresowani są zagospodarowaniem terenów przydworcowych w Sopocie. Nowy kompleks, poza budynkiem dworca, ma sprawować również funkcje rozrywkową, handlową i usługową. Zgodnie z założeniami władz miasta, inwestycja ma być tworzona w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

W raporcie dotyczącym stanu 112 polskich dworców, który opublikował "Rynek Kolejowy", obecnie istniejący budynek dworca w Sopocie, w ocenach w skali 1 - 6, jako jeden z 19 polskich dworców, został oceniony na 1. Dworzec prawdopodobnie pod koniec tego lub na początku następnego roku zostanie wyburzony. Przejście podziemne na peron dalekobieżny również zostanie zburzone, a w zamian przekuty pod peron dalekobieżny zostanie tunel, którym dziś można dojść tylko do peronu SKM. Szacuje się, że czas trwania inwestycji wyniesie ok. 4 lata. Prawdopodobne jest, że podczas Euro 2012 obsługa podróżnych w Sopocie będzie się odbywać w tymczasowych kontenerach.