Miasto dysponuje już pozwoleniem na budowę Centrum Kongresowego, a w opracowaniu znajduje się dokumentacja wykonawcza, nad którą pracuje zespół projektowy - K. Ingarden, J. Ewý Architekci oraz Arata Isozaki & Associates. Jeszcze w tym tygodniu planowane jest podpisanie umowy z firmą DHV Polska -  weryfikatorem dokumentacji. Trwają też działania w kierunku pozyskania dofinansowania ze funduszy unijnych. Koszt realizacji Centrum, o powierzchni 37 tys. m2, zlokalizowanego działce o wielkości 0,8 ha ma kosztować około 360 mln zł. Jeśli uda się zdobyć dofinansowanie dla inwestycji, może ono wynieść nawet 20 mln EUR.

Co się tyczy prac wykonawczych, mają one być realizowane etapowo. I część przetargu wyłoni wykonawcę I etapu inwestycji, w zakres którego wejdzie budowa tzw. ściany szczelinowej i prace towarzyszące. Na prace ziemne przewiduje się 12 miesięcy.

Planuje się, że podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac będzie miało miejsce w sierpniu. Wykonanie tego etapy będzie kosztowało około 17,5 mln zł, jednak blisko 6 mln zł zostało zamrożone na wystąpienie ewentualnych nieprzewidziane wypadków.

Kolejne etapy prac mają potrwać do IV kwartału 2013 r., natomiast potem zostaną przeprowadzone odbiory techniczne, rozruch urządzeń, by możliwe było wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu na początku 2014 r.