Praca w Mostostalu

Obecnie w Mostostalu pracuje ponad 1,5 tys. osób. 40% z nich zatrudnia spółka-matka, ponad 400 osób zasila dział produkcji, pozostała część kadry to zatrudnieni w administracji oraz pracownicy fizyczni. W planach jest zatrudnienie około 150 nowych osób.

Poszukujemy przede wszystkim inżynierów budowy i kierowników robót posiadających odpowiednie uprawnienia – precyzuje Agata Falęcka, rzecznik prasowy Mostostalu.

Zwiększyć ma się przede wszystkim liczba osób zarządzających kontraktami i placami budowy. Rekrutacja bedzie prowadzona zarówno w kraju, jak i zagranicą. Wiąże się to z realizacją kluczowych kontraktów spółki, m.in. budową nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole i obwodnic Strzyżowa, Stalowej Woli i Niska oraz modernizacją oczyszczalni ścieków w Krośnie i Otwocku. Jak przyznaje Falęcka, plany wynikają też ze strategii inwestycyjnej grupy, która bierze udział w dużych postępowaniach przetargowych. Największe na ten moment dotyczą budowy nowego bloku energetycznego w Ostrołęce oraz łotewskiego odcinka Rail Baltica.

Zatrudnienie w firmach budowlanych w Polsce

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w budownictwie pracuje aktualnie 422,2 tys. osób, z czego aż 97% pracuje w sektorze prywatnym (stan na 30 czerwca 2017 r.). Przeciętne zatrudnienie (jest to średnia wielkość zatrudnienia obliczona dla badanego okresu na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia; uwzględnia pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty) w branży kształtuje się na poziomie 382,4 tys. osób. Rozkład kadry w poszczególnych działach – budowy budynków, robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robót budowlanych specjalistycznych – rozkłada się po równo i jest to kolejno: 136,3 tys., 119 tys. i 127,1 tys.

Z raportu „Rynek pracy w sektorze budowlanym” przygotowanym przez Work Service wynika natomiast, że najbardziej poszukiwani są pracownicy niższego szczebla. Nawet 69% firm budowlanych ma problem ze znalezieniem odpowiednich osób na te stanowiska, przy czym tylko co czwarta podobną trudność wskazuje w przypadku rekrutowania kadry specjalistycznej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest rosnący odpływ pracowników fizycznych za granicę.

Branża budowlana: gdzie najłatwiej o pracę?

Regionem, w którym zapotrzebowanie na pracowników sektora budowlanego jest największe, pozostaje woj. mazowieckie (co piąta oferta pracy pochodzi z tej części Polski). Sporo rekrutacji prowadzą też firmy działające na terenie Śląska, Dolnego Śląska i Wielkopolski (9% ofert), mniej – w Małopolsce i na Pomorzu (wg danych Pracuj.pl za I półrocze 2017 r.)

Mostostal Warszawa to polskie przedsiębiorstwo działające w obszarze budownictwa ogólnego, przemysłowego, ekologicznego, energetycznego, drogowego i infrastrukturalnego. W ramach grupy kapitałowej działa aktualnie 10 spółek. Jej głównym akcjonariuszem jest Acciona Construcción SA, hiszpańska spółka koncernu Acciona. W tegorocznym rankingu Deloitte, przedstawiającym największe firmy budowlane w Polsce pod względem przychodu za rok 2016, Mostostal uplasował się na siódmej pozycji.

Przeczytaj także: Największe firmy budowlane w Polsce 2017 r. [ranking]