Jak stwierdził Łukasz Greinke, prezes ZMPG, Port Centralny będzie mieć kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności portu w basenie Morza Bałtyckiego. Zarząd wyjaśnił, że pod względem „rozmachu” inwestycja porównywana jest do budowy portu w Gdyni bądź Maasvlakte – głębokowodnego zespołu terminali na terenie portu Rotterdam. Już teraz można mówić o tym, że projekt przyciąga uwagę inwestorów z całego świata.

Port Centralny to projekt zarówno ambitny, jak i złożony. Ta inwestycja musi uwzględniać rozwój portu na kolejne kilkadziesiąt lat. Szczegółowa analiza na wielu płaszczyznach, wiedza na temat perspektyw gospodarczych oraz solidny konspekt – to pierwsze kroki, które podejmujemy w kierunku realizacji Portu Centralnego – powiedział Marcin Osowski, wiceprezes ds. infrastruktury w ZMPG.

Koncepcje opracowuje wyłonione w przetargu konsorcjum firm Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego oraz Mosty Gdańsk.

W ramach prac wielobranżowy zespół specjalistów opracował m.in. prognozy popytu i ruchu pasażerskiego, inwentaryzację technicznej infrastruktury, opinię geotechniczną, analizę warunków naturalnych oraz kwerendę archeologiczną – tłumaczy Krzysztof Postoła, generalny projektant Portu Centralnego (Projmors).

Port Centralny – na jakim etapie jest realizacja inwestycji?

Trwa opracowywanie i wybór koncepcji. Co poza tym jest obecnie najważniejsze? Przede wszystkim: zdefiniowanie głównych potrzeb infrastrukturalnych, a także kierunków na polu przemysłowym i logistycznym, jakie powinien obrać Port Centralny. Wszystko w perspektywie od roku 2025 do 2050 – wyjaśnia ZMPG. Kolejne prace będą polegać na m.in. rozplanowaniu rozmieszczenia terminali portowych według potrzeb rynkowych, opracowaniu geometrii kanałów portowych czy usytuowaniu falochronów.

Do tej pory przygotowano kilka (7–8) koncepcji. Praktycznie nie ma innej możliwości jak tylko zbudować Port Centralny w widłach wejścia do portu wewnętrznego i falochronu półwyspowego Portu Północnego. Tę lokalizację charakteryzuje to, że w zasadzie nie będzie to port oparty o brzeg, plażę, czy ujście rzeki. W związku z tym musimy całość portu, całość infrastruktury portowej, zrealizować na morzu, czyli stworzyć wszystko od zera – powiedział Postoła.

Zaprezentowane do tej pory koncepcje to wersja wstępna. Na przygotowanie ostatecznej wersji projektanci mają czas do wiosny 2019 r.; w tzw. międzyczasie, tj. zimą 2018/2019, powstać mają trzy ostateczne koncepcje, z których jedna zostanie wybrana przez wykonawców, a którą później, do wiosny, projektanci dopracują. 

Realizacja projektu Portu Centralnego to skok w zakresie jakości infrastruktury oraz poziomu usług oferowanych przez nasz port – zapewnił wiceprezes Osowski. I dodał: Port Centralny zostanie wybudowany i sfinansowany z zastosowaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Prowadzimy już rozmowy z największymi światowymi operatorami logistycznymi, nawiązujemy nowe kontakty i wyraźnie widzimy, że ta inwestycja wzbudza olbrzymie zainteresowanie. Ostatnio gościliśmy delegacje z Chin, Singapuru, Holandii oraz USA. Podmioty z tych krajów są żywo zainteresowane możliwościami, jakie oferuje Port Centralny.

Port morski Gdańsk leży nad Zatoką Gdańską. Jest to jeden z największych bałtyckich portów: mieści się na ponad 3 tys. ha, a łączna długość jego nabrzeży to niemal 24 km.

Port Centralny mieścić się będzie z kolei na powierzchni jedynie 500 ha, lecz składać się z kilku (od pięciu do ośmiu) terminali o zróżnicowanym przeznaczeniu, m.in. masowego, drobnicowego, pasażerskiego czy terminalu dla ładunków ro-ro. Terminale będą sukcesywnie budowane w zależności od pojawiających się potrzeb, sygnalizowanych przez prywatnych operatorów.

Realizacja tej inwestycji pozwoli przeładowywać w Porcie Gdańsk nawet 100 mln ton ładunków rocznie.

Przeczytaj także: Port Gdynia: kto zmodernizuje Nabrzeże Holenderskie?