W tym roku – w ramach sesji wykładowych – poruszono takie zagadnienia, jak: geotechniczne przyczyny awarii budowlanych, budownictwo ogólne i diagnostyka czy materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji. Omówiono też, na konkretnych przykładach, awarie obiektów mostowych i drogowych, posadzek, obiektów sakralnych i zabytkowych, a także konstrukcji żelbetowych i metalowych. Podczas sesji plenarnej poruszono problem diagnostyki uszkodzeń nawierzchni drogowych, omówiono modele zachowań konstrukcji oraz uszkodzenia mostów związane z przejazdami samochodów ciężarowych.

Na gości wydarzenia czekały liczne atrakcje i wydarzenia towarzyszące. Pierwszego dnia odbył się koncert „Chaps Expeditions” w wykonaniu Chóru Akademickiego ZUT im. prof. Jana Szyrockiego, a tuż po nim – uroczysta gala, podczas której wystąpił zespół Dixie Lovers. Kolejnego dnia organizator zaprosił uczestników m.in. na wycieczkę w dorzeczu „Starej Świny” – Świnoujście na 44 wyspach.

Organizatorami tegorocznej edycji konferencji byli: Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Szczeciński Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przy wsparciu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował m.in. kwartalnik „GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele” oraz portal inzynieria.com.