Szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk podkreśla, że nowe przepisy mają bardzo duże znaczenie, ponieważ pozwolą o kilka lat przyspieszyć przygotowanie inwestycji w portach w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu. Mowa tu o skróceniu procesu realizacji inwestycji z siedmiu do trzech bądź czterech lat. 

Największą inwestycją, która ma powstać w oparciu o nowe przepisy, ma być Port Centralny w Gdańsku. Wartość tej inwestycji może sięgnąć 12 mld zł. Z kolei budowa Portu Zewnętrznego Gdyni ma kosztować od 4 do 5 mld zł, a  głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu maksymalnie 2,5 mld zł.

Ustawa wprowadza szereg ułatwień proceduralnych, dotyczących m.in. ułatwienia nabywania nieruchomości pod inwestycje dotyczące budowy portów zewnętrznych. Nowe prawo zawiera również przepisy szczegółowo regulujące kwestie odszkodowań za wywłaszczone grunty - przede wszystkim wskazuje sposób ustalania odszkodowania z tytułu utraty praw do nieruchomości - oraz odszkodowań za ograniczenie praw do nieruchomości.

Wysokość przysługującego odszkodowania uzgadniana ma być między wojewodą a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości.

Chodzi też o wprowadzenie wydawanej przez właściwego wojewodę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego; uproszczenie procesu uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Przeczytaj także: Taki będzie Port Centralny w Gdańsku [wizualizacje]