Otóż prawda jest taka, że BIM odnosi się do całej sfery budownictwa, mówimy tu o obiektach budowlanych a tam zgodnie z definicją prawa budowlanego mamy do czynienia z budynkami, budowlami i obiektami małej architektury. Zatem tłumaczenie BIM powinno poprawnie brzmieć Modelowanie Informacji o obiekcie Budowlanym. Słowo informacja jest tutaj kluczowe, gdyż w całym procesie budowlanym chodzi o tworzenie, uzupełnianie i przekazywanie poprawnej informacji a model 3D jest jedynie sposobem na agregację tych informacji. Jednak nie każdy model 3D jest modelem BIM-owym, sztuka tworzenia modelu, który będzie do wykorzystania na każdym etapie realizacji inwestycji jest obecnie na rynku na różnym poziomie adaptacji. Architekt inaczej rozumie model 3D, dla niego liczy się detal, konstruktor oczekuje modelu analitycznego wprost z modelu 3D, GW oczekuje możliwości szybkiego wyciagnięcia poprawnych zestawień elementów, dostawca oczekuje kompletnych danych warsztatowych elementów wytwarzanych, a Inwestor liczy na dokładne oszacowanie kosztów realizacji inwestycji na etapie koncepcyjnym. Dopiero po połączeniu oczekiwań wszystkich uczestniczących w procesie budowlanym możemy model 3D nazwać modelem BIM-owym. Prawda jest taka, że powstaje wiele modeli, które są wykorzystywane na poszczególnych etapach realizacji i różne metody informowania o ewentualnych zmianach.

Wykonano już szereg badań na świecie, porównując oba podejścia w zakresie projektowania i wnioski są takie, że koszt utrzymania oprogramowania jest zbliżony. Projektanci, którzy pracują z wykorzystaniem technologii wpisującej się w metodykę BIM-ową twierdzą, że już nigdy nie wrócą do nieefektywnej pracy w 2D.

Czym jest zatem BIM dla poszczególnych użytkowników procesu inwestycyjnego.

BIM dla Inwestora

Dla Inwestora istotą całego przedsięwzięcia jest koszt i możliwość wpływu na niego, oraz reakcję w momentach krytycznych. To na co dotychczasowe rozwiązania podczas projektowania nie pozwalały albo mocno ograniczały to wielowariantowość. Projektant niestety nie był w stanie przeprowadzić nieskończonej ilości analiz, które dadzą optymalne rozwiązanie. Dzięki przepływowi informacji w procesie BIM, Inwetsor ma kontrolę nad budżetem na każdym etapie realizacji inwestycji, gdyż dane te pozyskiwane są bezpośrednio z modelu.

BIM dla Projektanta

Faza projektowa – od tej części niestety najczęściej obecnie do tej pory zaczynał się proces BIM, gdyż to projektant Architekt inicjował pracę BIM’ową ze względu na profity.
Szereg usprawnień, która przynosi Autodesk Revit to:

  • automatyzacja powtarzalnych zadań np. etykietowanie elementów rysunku, opisywanie, numerowanie, pozycjonowanie
  • gotowe zawsze aktualne zestawienia poszczególnych elementów budowlanych,
  • praca na komponentach parametrycznych – czyli elementy, których dane dynamicznie się dostosowują do kontekstu projektu bez potrzeby ponownego obrabiania rysunków,
  • współpraca – bezkolizyjna praca wielu projektantów w jednym czasie,
  • dokumentacja na potrzeby wytwarzania wprost z tego samego modelu,
  • standaryzacja projektów.

BIM dla Wykonawcy

Przede wszystkim ogromną zaletą jest szybki dostęp do aktualnych danych; zestawień i kosztów realizacji poszczególnych etapów, oraz ułatwiony proces ofertowania, pewność porównywania tego samego zakresu robót. Zaletą jest również ułatwiona współpracą pomiędzy poszczególnymi członkami zespołów realizacyjnych dzięki rozwiązaniom takim jak BIM 360.

BIM dla Zarządcy

Dzięki temu, iż w ciągu całego procesu inwestycyjnego posługujemy się tym samym modelem, który jest nasycany informacjami zgodnie z postępem prac, Inwestor czy Zarządca otrzymuje pełen obraz inwestycji w jednym pliku. Jaki jest plus? Bardzo łatwy dostęp m.in. do takich danych jak:

  • data wymiany elementu,
  • termin serwisu i kontakt z firmą obsługującą bezpośrednio z modelu
  • zarządzanie umowami najmu powierzchni z poziomu modelu 3D.

BIM ma więc wiele zalet realnie przekładających się na jakość i czas realizacji procesu budowlanego. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawę współpracy międzybranżowej. Ponadto należy wziąć pod uwagę też fakt, że zainteresowanie tą technologią nieustannie wzrasta, a projektanci uważają, że dzięki BIM wydajność procesu projektowego polepsza się.

Więcej informacji na temat BIM dla uczestników projektu budowlanego.