Po 12 latach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Budimex S.A. podjąłem decyzję o rezygnacji z tej funkcji z dniem poprzedzającym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A., rozliczające działalność firmy w  2020 r. Jest to decyzja zaplanowana. Powodem rezygnacji są przyczyny niezależne od spółki, związane z możliwością objęcia innych, nieoperacyjnych zadań nadzorczych w ramach Grupy Ferrovial – powiedział Dariusz Blocher. Wierzę, że zdobyte doświadczenie będę mógł dalej wykorzystywać w inny sposób, wspierając Budimex i Ferrovial w ich dalszym rozwoju – dodał.

Spółka Budimex jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 8 382,24 mln zł w 2020 r.

Dariusz Blocher to absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej i IESE Business School w Barcelonie. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Fabryce Ahlstrom – Fakop. Do spółki Budimex dołączył w 2002 r. jako członek zarządu, dyrektor ds. zarządzania kadrami. 

Kierował spółką od 2009 r. Od momentu objęcia przez niego funkcji prezesa zarządu do 2020 r. wartość sprzedaży spółki wzrosła z 3,2 do 8,3 mld zł, a liczba realizowanych kontraktów w tym samym czasie powiększyła się z 80 do ponad 200. Wartość całego portfela to już nie 5, a 12 mld zł przy jednoczesnej poprawie rentowności z 6 do 7%.

W czerwcu 2019 r. prezes Budimeksu otrzymał nominację na stanowisko dyrektora Grupy Ferrovial Construction na Europę, gdzie zarządzał rynkiem europejskim Grupy Ferrovial: polskim, brytyjskim, irlandzkim i słowackim. Nową rolę łączył ze stanowiskiem prezesa Budimeksu w Polsce.

Przeczytaj także: Dariusz Blocher: zdalne budowanie nie istnieje