• Krajowy Plan Odbudowy dla Polski zakłada 54 inwestycje
  • Część środków z KPO trzeba będzie oddać, bo to pożyczki
  • Pieniądze mogą być wydane na rozwój wybranych sektorów

Co to jest Krajowy Plan Odbudowy (KPO) dla Polski?

W 2021 r. Unia Europejska, aby pomóc krajom wyjść z problemów wywołanych pandemią COVID-19, przyjęła plan odbudowy. By otrzymać środki z Funduszu Odbudowy, każde państwo musiało przygotować własny Krajowy Plan Odbudowy. Polska otrzyma bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł. Do tego ponad 51,6 mld zł będą stanowić pożyczki zaciągnięte na preferencyjnych warunkach.


Proces przygotowania i wdrożenia 48 reform oraz 54 inwestycji będzie koordynować Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pieniądze z KPO muszą być wydane na prorozwojowe inwestycje, dotyczące:

  • odporności i konkurencyjności gospodarki,
  • zielonej energii i zmniejszenia energochłonności,
  • transformacji cyfrowej,
  • efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia,
  • zielonej, inteligentnej mobilności.

Zasady są też takie, że na projekty związane z celami klimatycznymi należy przeznaczyć 42,7% środków z KPO, a na przedsięwzięcia z obszaru transformacji cyfrowej 20,85%.

Krajowy Plan Odbudowy. Dlaczego tyle to trwa?

Pierwsze informacje o politycznej zgodzie KE na wypłatę Polsce środków z KPO pojawiły się w marcu. Miało to związek z tym, że do Sejmu wpłynęły projekty ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Zniesienie tej jednostki była warunkiem, jaki w ubiegłym roku postawiła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

W czwartek (2 czerwca 2022 r.) w trakcie wizyty w Warszawie Ursula von der Leyen poinformowała o zatwierdzeniu KPO dla Polski, ale dodała, że pieniądze będą wypłacane, jeśli zmiany w sądownictwie zostaną przeprowadzone.

Przeczytaj także: Embargo na rosyjską ropę zablokowane przez Węgry