• Krajowy Plan Odbudowy to następstwo pandemii
  • Pieniądze mają pomóc wzmocnić gospodarkę
  • Środki z KPO mogą być przeznaczone na wybrane inwestycje

O sprawie poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Powiedział, że w minioną środę (11 maja 2022 r.) prace ws. KPO zakończyły zespoły negocjacyjne. Wyjaśnił, że porozumiano się co do tzw. kamieni milowych. Teraz sprawa przejdzie na formalną ścieżkę, co potrwa kilka, może kilkanaście dni.

Przed nami już właściwie tylko droga formalna w KE, a później oczywiście realizacja poszczególnych reform, które są zapisane w KPO. Jest ich wiele, bo one nie dotyczą tylko wymiaru sprawiedliwości, to jest wąski wycinek, który był dyskutowany tylko na samym końcu, ale wielu reform gospodarczych, systemowych, które będą realizowane ze środków Unii Europejskiej. W tej chwili oczekujemy na formalny, finalny krok ze strony KE – powiedział Piotr Müller.


Informacje o politycznej zgodzie KE na wypłatę Polsce środków z KPO pojawiły się już w marcu. Podawano wtedy, że ma to związek z tym, że do Sejmu wpłynęły projekty ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Likwidacja tej jednostki była warunkiem, jaki w ubiegłym roku postawiła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Co to jest Krajowy Plan Odbudowy (KPO) dla Polski?

W 2021 r. Unia Europejska, aby pomóc krajom wyjść z problemów wywołanych pandemią COVID-19, przyjęła plan odbudowy. By otrzymać środki z Funduszu Odbudowy, każde państwo musiało przygotować własny Krajowy Plan Odbudowy, który ma wspomóc daną gospodarkę po pandemii. Polska wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Zasady są takie, że pieniądze z KPO muszą być wydane na prorozwojowe inwestycje, dotyczące transformacji cyfrowej, odporności i konkurencyjności gospodarki, energii i zmniejszenia energochłonności, dostępności i jakości ochrony zdrowia, a także zielonej oraz inteligentnej mobilności. Wsparte będą też inwestycje infrastrukturalne, jak budowy i modernizacje dróg czy linii kolejowych.

Dodatkowo 20% z ogólnej sumy przyznanej w ramach KPO musi zostać wydane na cyfryzację, a 37% na inwestycje związane ze środowiskiem oraz ochroną zdrowia.

Z kolei z samego budżetu polityki spójności na lata 2021–2027 nasz kraj ma mieć do dyspozycji 76 mld euro.

Przeczytaj także: NIK – nawet 6 mld euro kary za niewdrożenie dyrektywy ściekowej