BDO — co powinieneś wiedzieć?

Mimo tego, że pierwsze przymiarki do stworzenia takiego zbioru danych ruszyły już w 2010 roku, to dopiero od niedawna, bo od przełomu 2020 i 2021 roku, rejestr BDO jest obowiązkowy dla zdecydowanej większości działalności gospodarczych w Polsce.

Na dziś dzień, sprawozdanie o odpadach do BDO muszą składać między innymi producenci i importerzy opakowań, a także działalności gospodarcze, które wprowadzają do obiegu oleje, opony, smary, pojazdy, czy sprzęt elektroniczny. Obowiązek dotyczy też firm, które wytwarzają odpady.

Ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej. Użytkownik musi skorzystać z dedykowanego oprogramowania, by szybko „rozliczyć” się z nieczystości, jakie wygenerowała firma. Co ważne, musi to zrobić w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca (za poprzedni rok). Nie powinno więc dziwić, że sporo osób, korzysta z programów do obsługi BDO od GS Software.

Jak wypełnić wniosek BDO?

Sprawozdanie o odpadach można już składać tylko w wersji cyfrowej, przez internet. Użytkownik musi zalogować się do swojego Profilu Zaufanego, a następnie powinien złożyć nowy wniosek rejestracyjny. Kolejnym krokiem będzie podanie danych identyfikacyjnych przedsiębiorstwa: numeru NIP, adresu, czy informacji o zarządzaniu środowiskowym.

Osoby, które dopiero rejestrują się do BDO muszą pamiętać też o tym, by na odpowiednim etapie rejestracji załączyć skan dokumentu, który potwierdzi, że wnieśliśmy opłatę rejestracyjną. Na dziś dzień zapłacimy:

  • 100 złotych — jako mikroprzedsiębiorcy,
  • 300 złotych — jako wszystkie inne działalności gospodarcze, bez względu na osobowość prawną, czy liczbę pracowników.

Warto pamiętać też o tym, że z opłaty rocznej zwolnione są firmy, które należą do Krajowego Systemu Ekozarządzania.

W jaki sposób profesjonalny software pomaga zarządzać BDO?

Każda działalność, która jest prawnie zobligowana do składania sprawozdań w BDO, przede wszystkim powinna mieć pewność, że narzędzie, z którego korzysta, jest zgodne z ustawą z 2012 roku o gospodarce odpadami, a także z wydanym dwa lata później rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Taki software, na przykład GSW Orange, powinien też dawać użytkownikowi dostęp do aktualnego katalogu odpadów, danych na temat metod odzysku i unieszkodliwiania nieczystości, a także do karty przekazania odpadów. Atutem będzie też możliwość szybkiego wygenerowania raportów oraz informacji zbiorczych, by — na przykład — szybko wytypować te obszary w firmie, które mogłyby być nieco bardziej eko.

Dobrze byłoby też, gdyby takie dedykowane oprogramowanie składało się z modułów, które znacznie przyspieszą cały obieg dokumentacji w przedsiębiorstwie. Można tu wskazać m.in. na tryby:

  • obsługi zanieczyszczeń,
  • podziału ważeń,
  • fakturowania,
  • obsługi magazynu,
  • zarządzania umowami,
  • zarządzania danymi KEO (Kartami Ewidencji Odpadów).

Profesjonalne aplikacje wspierające BDO wyróżniają się też tym, że są często aktualizowane. Najlepsze firmy działające na rynku, jak GS Software, pomogą też w optymalizacji softu pod wymogi przedsiębiorstwa, na przykład dopisując dodatkowy moduł lub zmieniając zasadę działania już istniejącego.

Atutem będzie też pełne, całodobowe wsparcie techniczne. Tak skrojony program do BDO na pewno znacznie ułatwi funkcjonowanie naszej firmy!