Bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach

Przepisy dotyczące bezwypadkowej i higienicznej pracy na rusztowaniach zostały ujęte dość dokładnie i jednoznacznie w dokumentacji tworzonej ministerialnie. Uregulowanie tych kwestii było i jest konieczne dla zapobiegania wypadkom. Jednym z aspektów bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach budowlanych jest obowiązkowe sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji. Szczegółowe przepisy powiadamiają także o koniecznej wysokości balustrad rusztowań, dopuszczaniu do pracy wyłącznie przeszkolonego personelu, określają jak powinno wyglądać miejsce pracy i jego okolice. Określone jest też wyposażenie pracowników na rusztowaniach, które zabezpiecza przed upadkiem z wysokości. Normy wyznaczają również obszary na budowie, na której postawiono rusztowania, i przewidują odpowiednie sposoby zarządzania i zorganizowania balkonów na rusztowaniach, dróg do nich oraz terenów objętych nadzorem z powodu spadających przedmiotów.

Jakie rusztowania są najbezpieczniejsze?

Do najbezpieczniejszych rusztowań eksperci zgodnie zaliczają te produkowane przez niemiecką firmę Krause (https://www.rusztowania-krause.dmn.pl/), ponieważ zdołano w ich konstrukcji uzyskać świetne parametry warunkujące użyteczność i właściwy stopień zabezpieczenia. Do takich parametrów zaliczamy próg wytrzymałości na obciążenia, stabilność (także rusztowań na kołach), jak również odporność na zużycie, rodzaj konstrukcji i testowane materiały.

Dobre rusztowanie na budowie to już połowa sukcesu w zapewnianiu bezpieczeństwa pracy. Dla tego rodzaju sprzętu wymagana jest procedura odbioru technicznego.

Wyposażając plac budowy w rusztowania należy zwracać uwagę na każdy szczegół. Musimy wiedzieć, czy rusztowanie naprawdę pozwala dostać się tam, gdzie chcemy, czy wejście na nie i jego opuszczenie są bezpieczne, jak wiele możemy wnieść na rusztowanie innego sprzętu budowlanego, co jest wyznaczone przez określenie wytrzymałości. Dobre rusztowanie to również takie, które będzie długo służyło naszej firmie i nie straci na wartości podczas użytkowania. W przypadku rusztowań mobilnych (suwanych) sprawdzamy także niezawodność blokady kół. Szybkość składania i rozkładania rusztowań wprawdzie na ma wpływu na bezpieczeństwo budowlane, ale stanowi element bardzo pożądany.

Dobre praktyki bezpiecznej pracy budowlanej na rusztowaniach

Ziemia, po której chodzimy, jest czymś, co nigdy się nie “wywraca” - tego samego wymagamy od wysokiej klasy rusztowań. Rusztowania różnią się zakresem zastosowania zabezpieczeń, więc możemy mówić o mniej i bardziej bezpiecznych. Ten fakt rozpoznajemy po nadaniu produktowi norm, polskich i europejskich, które musi spełniać dobre rusztowanie.

Przepisy BHP działają i chronią, ale tylko wtedy, gdy są przestrzegane. Kultura pracy budowlanej wymaga zwracania uwagi każdemu, kto chce obejść przepisy, ponieważ stawką jest tu zdrowie i życie nie tylko osób pracujących na budowie, ale także tych, którzy znajdują się w pobliżu.