Kontrola przesyłu materiałów

Do pomiaru przepływu służą specjalne przepływomierze, których rodzaj zawsze powinien być ściśle dobrany względem docelowych zastosowań. W przemyśle urządzenia te wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie następuje proces przesyłania cieczy, gazów i materiałów szybkich. Dotyczy to zarówno bezpośrednich działań produkcyjnych, jak i tych związanych z magazynowaniem czy transportem. Pomiar przepływu pozwala na bardzo precyzyjne określenie ilości substancji, która ma docelowo trafić do maszyny produkcyjnej lub zbiornika. Przepływomierz do wody lub innego medium zapewnia możliwość ścisłej kontroli przesyłu pod kątem masy i objętości, a tym samym chroni przed omyłkowym dosłaniem nadmiaru materiału lub jego niedostateczną zawartością.

Przepływomierze do pomiaru przepływu cieczy

W przepadku cieczy pomiar przepływu w znacznej mierze opiera się na charakterystyce danego płynu. Dotyczy to zarówno jego dynamiki, jak i właściwości termicznych, elektromagnetycznych oraz akustycznych. Pomiary samego natężenia przepływu mogą być obliczane bezpośrednio lub pośrednio, na podstawie wartości innych wielkości. W zależności od specyfiki i potrzeb realizowanych zadań, przepływ cieczy mierzy się w oparciu o jego objętość lub masę. Sam przepływomierz do wody może być instalowany poprzez mocowanie, wprowadzania lub wbudowanie. Obecnie wysoką dokładność pomiarów zapewniają modele elektromagnetyczne, które gwarantują dużą precyzję, niezawodność i powtarzalność nawet w przypadku płynów zawierających cząstki stałe. Ich zastosowanie sprawdza się np. w przemyśle naftowym, ponieważ ropa nie przewodzi prądu. Rozwiązaniem bardziej ekonomicznym są przepływomierze kryzowe, często stosowane na większych średnicach rurociągów. Dokładny pomiar cieczy o lepkości przekraczającej 120 000 cP zapewniają odmiany tłokowe, polecane niezależnie od pozycji pracy i kierunku przepływu. Przy częstych zmianach ciśnienia oraz nieznanych parametrach otoczenia sprawdzają się modele tarczowe. Najbardziej uniwersalny przepływomierz do wody to kolei wariant ultradźwiękowy, który występuje w wersjach przenośnych i stacjonarnych oraz umożliwia realizację pomiaru w nawet kilka minut.

Przepływomierze do pomiaru materiałów sypkich

Współczesna automatyka przemysłowa wymaga zastosowania urządzeń pomiarowych również innych dla mediów, takich jak chociażby materiały sypkie. Ich kontrola ma szczególne znaczenie na etapie przesyłu celem magazynowania, a następnie wykorzystania w procesach produkcyjnych. W pierwszym przypadku użyte technologie wymagają w znacznej mierze pomiaru bardzo dużych przepływów, z kolei w drugim – stosunkowo niewielkich. Obecnie do kontroli, detekcji i sterowania przepływu materiałów sypkich powszechnie wykorzystuje się urządzenia bezkontaktowe, bazujące np. na mikrofalach. Za ich pomocą można realizować wyjątkowo precyzyjne pomiary, niezależnie od szybkości przepływu. Istotną zaletą tych przepływomierzy jest fakt, że w żadnym stopniu nie ograniczają one ruchów materiału sypkiego. Ten aspekt przekłada się też na przedłużenie żywotności urządzeń.

Przepływomierze do pomiaru gazów

Nowoczesne urządzenia pomiarowe wykorzystywane są w przemyśle również do kontroli przepływu gazów. Substancje te muszą trafiać do zbiorników lub maszyn w odpowiedniej ilości, co wymaga zastosowania bardzo precyzyjnych technologii pomiarowych. Dotyczy to zwłaszcza gazów o dużych i zmiennych objętościach, np. argonu, azotu czy tlenu. Na ich bezpośrednie pomiary pozwalają chociażby termiczne przepływomierze masowe, które nie wymagają zewnętrznej kompensacji temperatury i ciśnienia oraz zapewniają szeroki zakres regulacji przepływu. Urządzenia te mogą mierzyć nawet bardzo niskie przepływu gazu przy niewielkim spadku ciśnienia, co ma szczególne znaczenie w procesie monitorowania wycieków.

Wysoka jakość pomiaru przesyłu w przemyśle

Obecnie automatyka przemysłowa stanowi podstawę realizacji wielu procesów przemysłowych. Z tego względu wszystkie wybrane urządzenia powinny cechować się odpowiednimi parametrami technicznymi, a także wysoką jakością wykonania. Bogatą ofertę przepływomierzy posiada firma Newtech Engineering, która dostarcza klientom zróżnicowane produkty i rozwiązania. Klienci mogą liczyć na kompleksowe doradztwo techniczne, a także konsultacje i szkolenia. Poza przepływomierzami, uzupełnieniem wyposażenia zakładu przemysłowego są też inne elementy aparatury pomiarowej, podzespoły elektromechaniczne czy komponenty systemów bezpieczeństwa.