Ciągły rozwój technologii wymusza potrzebę rozbudowy infrastruktury teletechnicznej, telekomunikacyjnej. W Polsce przykładem stymulowania jej modernizacji była zmiana Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. W znowelizowanych ponad dekadę temu przepisach nałożono na zarządców dróg publicznych obowiązek lokalizowania w pasie drogowym – w trakcie budowy lub przebudowy danej trasy – kanału technologicznego (kablowego), który następnie może zostać udostępniony podmiotom telekomunikacyjnym. Nie ulega wątpliwości, że zapewnienie możliwości niezakłóconego transferu danych w świecie, który staje się coraz bardziej cyfrowy, stanowi bardzo istotne zagadnienie, nierzadko o krytycznym znaczeniu. Warto zatem zastanowić się, czym właściwie jest kanalizacja teletechniczna?

Kanalizacja teletechniczna. Co to jest?

To system służący do ukrywania kabli teletechnicznych. Najważniejszym celem jest ochrona przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi, wpływem warunków atmosferycznych lub gruntowych. Stosuje się ją w ulicach, w ramach linii kolejowych i metra czy na lotniskach i terenach przemysłowych. Kanalizacja teletechniczna jest najważniejszym elementem zapewniającym skuteczny i niezawodny dostęp do usług telekomunikacyjnych, a kluczową jej częścią są studnie kablowe. To one pozwalają łączyć kable, wprowadzać nowe, pomagają utrzymać porządek w gąszczu różnego rodzaju przewodów oraz zapewniają możliwość kontrolowania ich stanu i zostawienie odpowiedniego zapasu kabli.

Studnie muszą być stosowane przynajmniej na początku i końcu kanału kablowego, przy czym warto pamiętać o bardzo ważnym aspekcie, jakim jest ich klasa wytrzymałości, którą za każdym razem należy odpowiednio dobrać do charakterystyki danego miejsca montażu (inna będzie w przypadku budowy kanału w rejonie drogi gminnej, a inna na terenie lotniska). Liczbę, rodzaj studni oraz odległości między nimi trzeba dopasowywać do długości projektowanej kanalizacji teletechnicznej. Wszystkie instalowane studnie kablowe muszą być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

W najpopularniejszej klasyfikacji studnie kablowe dzieli się na:

  • magistralne (SKM) – wielootworowa kanalizacja,
  • rozdzielcze (SKR) – rozgałęzienia kabli, zakręty,
  • przelotowe (SK) – proste odcinki.

Rodzaj studni kablowej wybiera się w zależności od konkretnych potrzeb projektu. Na rynku dużym uznaniem cieszą się produkty INTRAC firmy Bruk-Bet. Każda studnia tego producenta składa się z korpusu oraz zwieńczenia (ramy i pokrywy).

Studnie INTRAC – kilka przykładów

Studnia kablowa SK-1 (2) wykorzystywana jest jako przelotowa lub końcowa w kanalizacji teletechnicznej jednootworowej. Do stosowania w kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej służy studnia SK-2 (2). Dolne części ich korpusów składają się z dwóch elementów, posiadając cztery zaślepione otwory.

Rozwinięciem studni kablowej SK-1 (2) jest element SK-1 (2) RK, który charakteryzuje się tym, że w górnej części korpusu wbudowano ramę do montażu pokrywy pojedynczej lekkiej. Studnia wykorzystywana jest jako przelotowa lub końcowa w kanalizacji teletechnicznej jednootworowej. W dolnej części korpusu znajdują się cztery zaślepione otwory.

W ramach kanalizacji dwuotworowej wykorzystuje się przelotową studnię SK-2 (2). Także w tym przypadku w dolnej części korpusu znajdują się cztery zaślepione otwory.

Funkcję przelotową, narożną i odgałęźną może pełnić studnia kablowa SKR-1 (2) oraz SKR-2 (2), które wykorzystywane są do budowy sieci rozdzielczych kanalizacji dwu- lub czterootworowej.

Należy podkreślić, że korpusy wszystkich studni kablowych INTRAC są zabezpieczone przez nasiąkaniem wodą za pomocą specjalnej, posiadającej atest masy nakładanej metodą natryskową. W ofercie producenta się także elementy uzupełniające, jak rurki wsporcze, uchwyty dwukablowe, ramy zwieńczenia czy pokrywy. Te ostatnie producent oferuje także w wersji z zamkiem ryglowym, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie antywłamaniowe, oraz z wywietrznikiem.

Postaw na sprawdzonego producenta

W najbliższych latach w Polsce nie zabraknie inwestycji, w ramach których konieczne będzie zastosowanie kanalizacji teletechnicznej. Sam Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. przewiduje realizację 2,5 tys. km nowych tras szybkiego ruchu oraz kontynuację zadań obejmujących kolejne 4 tys. km. Nadal prowadzone będą modernizacje i budowy linii kolejowych. Niemożliwe bez odpowiedniej jakości kanalizacji teletechnicznej będzie funkcjonowanie planowanych tuneli drogowych czy megalotniska między Łodzią i Warszawą.

Tego typu przedsięwzięcia wiążą się z potrzebą stosowania produktów tylko najwyższej jakości, jednocześnie dostarczonych zawsze w terminie. Oba te elementy z pewnością gwarantuje firma Bruk-Bet. Z pełną ofertą studni kablowych można zapoznać się TUTAJ.