Zmiany klimatu na Ziemi zachodzą w szybkim tempie. W 2020 roku średnia temperatura na świecie była wyższa o 1,2°C od średniej rocznej temperatury w okresie 1850-1900*. 6 lipca 2023 roku okazał się z kolei najcieplejszym dniem na świecie w historii pomiarów.

Cemex, jako jeden z wiodących producentów cementu, betonu i kruszyw na świecie, aktywnie działa na rzecz łagodzenia zmian klimatu. Firma konsekwentnie realizuje przyjętą strategię „Future in Action”, która zakłada m.in. znaczącą redukcję emisji dwutlenku węgla w jej zakładach produkcyjnych.

Kluczowym elementem wspomnianej strategii są także nowoczesne rozwiązania produktowe, które pomagają klientom Cemex w osiąganiu ich zrównoważonych celów.

Zielone innowacje

Nad innowacyjnymi produktami dla zrównoważonego budownictwa pracuje dział badań i rozwoju Cemex, z siedzibą w Szwajcarii.

Efektem wspomnianych prac jest portfolio produktów Vertua. Charakteryzują się one unikalnym składem surowcowym. W procesie ich produkcji wykorzystywane są surowce lokalne, a także – w duchu gospodarki obiegu zamkniętego – materiały z innych gałęzi przemysłu. Dzięki temu, w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, produkty Vertua w ograniczonym stopniu wpływają na środowisko, oferując przy tym doskonałe parametry techniczne.

Produkty Vertua są powszechnie kojarzone jako rozwiązania niskoemisyjne. Charakteryzują się  znacząco niższym śladem węglowym niż produkty referencyjne o takich samych właściwościach. W przypadku cementu redukcja emisji dwutlenku węgla wynosi co najmniej 25% dla produktów Vertua Plus, aż do ponad 55% w przypadku Vertua Supreme  w porównaniu z globalną średnią wielkością emisji CO2 dla cementów portlandzkich typu CEM I (wg danych Global Cement and Concrete Association). W przypadku betonu 30% lub więcej, w porównaniu z referencyjnym betonem opartym na najbardziej popularnym w Polsce cemencie portlandzkim CEM I.

Z punktu widzenia inwestora zainteresowanego zrównoważonym budownictwem, redukcja emisji to jednak nie jedyna korzyść z zastosowania produktów Vertua.

Teraz marka Vertua ewoluowała od rozwiązań o obniżonej emisji CO, do wzmocnienia innych cech produktów, uwzględniając różne obszary zebrane w pięć grup: niskoemisyjność, efektywność energetyczna, gospodarowanie wodą, materiały z recyklingu, optymalizacja w projektowaniu.  

Wachlarz eko-korzyści

OPTYMALIZACJA W PROJEKTOWANIU

Mieszanki betonowe Vertua umożliwią wykonanie elementów o takich samych parametrach wytrzymałościowych, ale o mniejszych wymiarach niż w przypadku wykorzystania innych, referencyjnych produktów betonowych. Wykonując elementy konstrukcyjne z betonów Vertua, możemy obniżyć ślad węglowy realizowanej inwestycji.

GOSPODAROWANIE WODĄ
Wybór betonów Vertua pozwoli również na bardziej racjonalne gospodarowanie wodą. Wybrane betony Cemex posiadają wysoką przepuszczalność, dzięki czemu skutecznie odprowadzają wodę opadową z powierzchni do niżej położonych warstw gleby. Ma to szczególne znaczenie w związku z zagrożeniem suszami i obniżeniem poziomu wód gruntowych.

MATERIAŁY Z RECYKLINGU
Wykorzystanie produktów marki Vertua skutkuje ponadto ograniczeniem ilości odpadów budowlanych na składowiskach. Kruszywa z recyklingu to produkty pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku przeróbki nieorganicznych materiałów zastosowanych poprzednio w budownictwie np. betonu. Dzięki temu chronimy naturalne złoża kruszyw, ograniczając ich eksploatację.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Na tym lista zalet produktów Vertua się nie kończy. W kontekście zrównoważonego budownictwa, na uwagę zasługuje także ich obniżona przewodność cieplna. W praktyce przekłada się ona na większą efektywność energetyczną budynków i budowli, które zostaną stworzone przy wykorzystaniu tych materiałów.

Droga do zrównoważonego celu

Na każdym etapie procesu budowlanego z łatwością można sprawdzić, który produkt Vertua okaże się optymalny z punktu widzenia potrzeb inwestycji. Każdy z nich został wyposażony w etykietę, zawierającą informacje o jego cechach i korzyściach z zastosowania, w tym zaletach związanych z ograniczeniem wpływu na środowisko naturalne.

Właściwości materiałów zostały wcześniej zweryfikowane i potwierdzone przez niezależne instytuty badawcze. W razie wątpliwości dotyczących wyboru materiałów i sposobu ich aplikacji, Cemex zapewni Ci wsparcie dedykowanego zespołu ekspertów. Wszystko po to, by każdy klient mógł zrealizować swoje zrównoważone cele.

Dowiedz się więcej na
www.cemex.pl/vertua-rozwiazania-dla-zrownowazonego-budownictwa

Rozwój i wdrażanie technologii materiałów budowlanych CEMEX jest częścią globalnego networku ds. badań i rozwoju, na czele z Centrum Badań CEMEX z Siedzibą w Szwajcarii.
Prawa autorskie © 2023 / CEMEX Innovation Holding Ltd., Szwajcaria; Wszystkie prawa zastrzeżone.

Raport Światowej Organizacji Meteorologicznej “State of the Global Climate 2020”