Wytwórnia w Pruszkowie działa od 2020 roku. Obecnie w skład wytwórni wchodzą dwa węzły betoniarskie. Wytwórnia zajmuje obszar 20 tys. m2, co czyni ją największą wytwórnią betonu towarowego Cemex Polska.

W zakładzie wytwarzane są mieszanki betonowe każdego rodzaju, w tym produkty specjalistyczne oraz produkty o obniżonym śladzie węglowym.

Zapewniamy wysokiej jakości materiały budowlane dla różnych segmentów i grup odbiorców. Z naszych produktów i usług korzystają klienci indywidualni, inwestorzy infrastrukturalni oraz deweloperzy, realizujący projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego – wylicza Dariusz Plichta, Menadżer Regionu WBT Mazowsze, Cemex Polska. Wśród klientów systematycznie przybywa inwestorów zainteresowanych zrównoważonym budownictwem. W naszej ofercie znajdują szeroką gamę produktów odpowiadających ich potrzebom, między innymi rozwiązania z portfolio Vertua, jak betony o obniżonym śladzie węglowym czy wodoprzepuszczalne oraz kruszywa z recyklingu – dodaje D. Plichta.

Eko-wytwórnia

Rozwijanie portfolio produktów o obniżonym śladzie węglowym wpisuje się w globalną strategię Cemex „Future in Action”. Jej celem jest zapobieganie zmianom klimatu, m.in. przez ograniczanie emisji dwutlenku węgla w procesach produkcyjnych. W tym obszarze wytwórnia betonu w Pruszkowie ma się czym pochwalić – należy do czołowych wytwórni tego typu pod względem zarządzania wpływem na środowisko. Została zaprojektowana w taki sposób, by minimalizować oddziaływanie procesów produkcyjnych na otoczenie, a wdrożone w niej innowacje wpisują się w model gospodarki obiegu zamkniętego.

Na uwagę zasługują też inwestycje w odnawialne źródła energii. W 2021 roku na terenie wytwórni zaczęła działać farma fotowoltaiczna o mocy 50 kWp, składająca się ze 124 paneli. Do marca bieżącego roku instalacja wytworzyła 104,02 MWh energii elektrycznej. Roczna produkcja energii z farmy fotowoltaicznej na poziomie 50 MWh stanowi ok. 20% całego zapotrzebowania zakładu. Umożliwiła też redukcję emisji dwutlenku węgla o ponad 80 ton rocznie, co stanowi ekwiwalent 1235 posadzonych drzew.

Obecnie trwają zaawansowane prace nad rozbudową istniejącej instalacji. W ramach tej inwestycji planujemy m.in. montaż kolejnych paneli fotowoltaicznych w celu pokrycia 100% zapotrzebowania na energię elektryczną – informuje Dariusz Plichta. Zainstalowane zostały również panele solarne na dachu zakładu w celu podgrzewania wody użytkowej do celów socjalnych.

W zakładzie zastosowano również inne rozwiązania zgodne z najwyższymi standardami ochrony środowiska, m.in. wysokosprawne odpylacze, obudowy poszczególnych elementów instalacji chroniące przed oddziaływaniem akustycznym, a także dwustanowiskowe urządzenie do odzysku kruszywa i wody z resztek mieszanki betonowej, umożliwiające powtórne użycie do procesu produkcyjnego. Dzięki specjalnemu zbiornikowi i stacji uzdatniana wody, zakład może z kolei gromadzić wodę opadową i po odpowiednim uzdatnieniu wykorzystać ją w procesach technologicznych.

Cyfrowa rewolucja

Korzyści dla środowiska płyną też z zastosowania w pruszkowskiej wytwórni nowych technologii cyfrowych. Znaczącą oszczędność papieru przyniosła digitalizacja dokumentów dostaw WZ, które  wcześniej funkcjonowały w formie drukowanej. Podobny efekt dało wprowadzenie „Przeglądów NFC”, czyli systemu cyfrowych przeglądów urządzeń i pojazdów z wykorzystaniem technologii Near Field Communication. Także w tym wypadku proces, który wymagał dotąd sporządzania papierowych raportów, został w pełni zdigitalizowany.

W obu przypadkach zastosowanie innowacyjnych rozwiązań usprawniło procesy, umożliwiając bardziej optymalne wykorzystanie czasu i zasobów. Zapewniło także większy komfort pracy, a w przypadku dokumentów WZ – większą wygodę klientom, którzy mogą obecnie korzystać z elektronicznego podglądu zamówień i statusu ich realizacji.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Nowe technologie przyczyniają się także do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz osób odwiedzających wytwórnię w Pruszkowie. Do organizacji ruchu wewnątrz zakładowego, w tym wyznaczenia bezpiecznych przejść i ciągów komunikacyjnych, posłużyła m.in. analiza materiałów wideo, zarejestrowanych z wykorzystaniem drona. W celu ochrony pieszych wdrożono ponadto automatyczny system do zarządzania wjazdem i wyjazdem z zakładu.

Na terenie wytwórni odbywają się również comiesięczne audyty z wykorzystaniem elektronicznego systemu NCF. Pozwala on skontrolować wszystkie aspekty funkcjonowania wytwórni, w tym kwestie związane z bezpieczeństwem, jakością i ochroną środowiska.

Wymienione rozwiązania to tylko wybrane przykłady licznych rozwiązań, które zwiększają poziom bezpieczeństwa na terenie zakładu. W proces ich projektowania zaangażowani zostali pracownicy wielu działów, którzy zyskali w ten sposób okazję do podzielenia się swoim cennym doświadczeniem. W efekcie wytwórnia w Pruszkowie spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa.

O Cemex Polska

Cemex to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Cemex to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. Cemex oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.com