Diversity IN Check to narzędzie służące do diagnozy stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, włączających organizacji. Badanie opiera się na międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, GRI Standards czy norma ISO 26000 i norma ISO 30415.

W ramach badania Diversity IN Check wykorzystywany jest kwestionariusz, który pozwala na ocenę działań podejmowanych przez firmy w 5 obszarach tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, produkty i usługi. Na tej podstawie tworzona jest lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzją w Polsce.

Tegoroczne zestawienie objęło w sumie 54 firmy, które uzyskały najlepsze wyniki w przeprowadzonym badaniu. W gronie tych przedsiębiorstw znalazł się także Cemex Polska.

W Cemex konsekwentnie budujemy włączającą kulturę organizacyjną. Tworzymy środowisko pracy, w którym różne grupy pracowników mogą się doskonalić i spełniać zawodowo, przyczyniając się przy tym do dalszego rozwoju naszej firmy. Cieszymy się, że nasze działania w obszarze zarządzania różnorodnością są dostrzegane i doceniane przez ekspertów. To dla nas dodatkowe potwierdzenie, że inicjatywy, które podejmujemy, są właściwe – mówi Iwona Wojtasik, Dyrektor Zarządzania Ludźmi i Organizacją.

Badanie Diversity IN Check jest organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizację, która odpowiada w Polsce za koordynację Karty Różnorodności.

Karta została zainaugurowana w lutym 2012 roku, a już rok później została podpisana przez Cemex Polska. Firma stała się tym samym pierwszym przedsiębiorstwem z branży budowlanej – sygnatariuszem wspomnianego dokumentu.

Karta Różnorodności zobowiązuje sygnatariuszy do promowania równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Dla Cemex Polska priorytetem w tym zakresie są działania podejmowane w trzech obszarach: różnorodności wiekowej, różnorodności płci oraz przeciwdziałania wykluczeniu zawodowemu.

O Cemex Polska

Cemex to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Cemex to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. Cemex oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl