Jak donosi "Parkiet", w ramach prac powierzonych firmie Pol-Aqua znajdą się roboty rozbiórkowe z wywiezieniem gruzu, roboty ziemne (wykopy połączone w części z wywozem ziemi i odpadu, w pozostałej części bez wywozu ziemi, nasypy), ogrodzenia placu budowy, wzmocnienie gruntu (w tym palowanie) obejmujące wykonanie platform roboczych dla robót palowych i dróg dojazdowych, w tym z użyciem stalowych ścianek szczelnych (oporowych) i kotew gruntowych w celu wykonania pali w miejscu dawnych trybun, wykonanie wielkośrednicowych pali o średnicy nominalnej 100 cm, wykonanie pali przemieszczeniowych, wykonanie pali metodą Jet Grouting o średnicy 200 cm, wykonanie kolumn żwirowych i betonowych ze żwirową podstawą o średnicy nominalnej 60 cm.

Z terenu dawnego Stadionu Dziesięciolecia wywiezie 277 tys. m sześc. ziemi i gruzów. To ok. 23 tys. ciężarówek. - Nie zakorkujemy miasta. Będziemy jeździć poza godzinami szczytu, wystąpimy też do władz miasta o pozwolenie na pracę do późnych godzin wieczornych, a może także w nocy. Z terenu centrum handlowego Złote Tarasy w środku Warszawy wywieźliśmy 400 tys. m sześc. ziemi i nie było z tym kłopotów - mówił prezes Stefański.
Czas przewidziany na wykonanie prac to 200 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Portfel zamówień firmy Pol- Aqua sięga w tej chwili 1,1-1,2 mld zł. W ciągu dwóch miesięcy Pol-Aqua chce podpisać kontrakty warte co najmniej 600 mln zł. W ramach konsorcjum walczy też o wart 1 mld euro kontrakt na budowę autostrady Krakowiec - Lwów.