Dzisiaj koncesjonariusz (spółka Autostrada Wielkopolska) przedstawi stronie rządowej dokument, w którym zawarte jest stanowisko banków zachodnich na temat udzielenia kredytu na budowę kolejnego odcinka drogi na trasie Nowy Tomyśl – Świecko. Mimo że w Portugalii czy Hiszpanii przy realizacji dużych inwestycji stosowany jest system mieszany, banki zachodnie mogą mieć wątpliwości czy udzielić odpowiedniego kredytu. Analiza takiej sytuacji może zająć kredytodawcom wystarczająco dużo czasu, aby budowa nie została ukończona na czas, czyli na rok 2010.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwo Infrastruktury opowiadają się za budową w oparciu o system mieszany, ponieważ jego głównym założeniem jest rozłożenie ryzyka finansowego pomiędzy państwo oraz koncesjonariusza. Natomiast w systemie "za dostępność” (w którym rząd przekazuje firmie stałą sumę na utrzymanie trasy, a opłaty za przejazdy trafiają do budżetu państwa) istnieje realne ryzyko strat dla strony publicznej. Obecnie dzieje się tak w przypadku autostrady A1, na której, od czasu pojawienia się opłat, ruch zmniejszył się o połowę.

Ministerstwo Infrastruktury zapewnia jednak, iż dopuszcza możliwość budowania części autostrad w Polsce w systemie mieszanym, a innych w systemie „za dostępność”. Oby zatem w sprawie A2 udało się dojść do porozumienia na tyle szybko, aby problemy finansowania nie opóźniły postępów w budowie.