Już w grudniu 2007 r. doszło do zakończenia modernizacji odcinka ul. Głogowskiej w Poznaniu od wiaduktu Górczyńskiego do ul. Rawickiej. Od maja 2008 r. kierowcy mogą korzystać z odcinka od strumienia Junikowskiego do autostrady A2. Do finalizacji przebudowy ul. Głogowskiej pozostał ostatni, najtrudniejszy w realizacji fragment od strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej. Prace na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu prowadzi firma Eurovia.

Na chwilę obecną gotowa jest jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu wraz z pasem postojowym. Trwają roboty przy budowie jezdni wschodniej (pozostaje część podbudowy jezdni oraz warstwy asfaltobetonu). Na finiszu są już prace związane z oddaniem do użytku bezkolizyjnego węzła Nowa Ostatnia, którego najważniejszym elementem jest nowy wiadukt drogowy, przejmujący ruch z ul. Ostatniej i Kopaniny. Aby zapewnić bezpieczeństwo i płynność ruchu wykluczono możliwość bezpośredniego wjazdu i wyjazdu z tych ulic w ul. Głogowską. Ruch będzie odbywał się przez węzeł Nowa Ostatnia (pozostaje ułożenie warstwy ścieralnej oraz prace wykończeniowe).

Kolejny element poprawiający płynność ruchu oraz bezpieczeństwo na ul. Głogowskiej stanowi sieć dziewięciu dróg serwisowych, tzw. rozprowadzających. Drogi zbudowano po nowych śladach, po obu stronach ul. Głogowskiej oraz przebudowanej ul. Ostatniej. Aby uniknąć kolizji, drogi rozprowadzające prowadzą na nowy wiadukt.

Postawiono również most nad strumieniem Junikowskim. Jest to łupinowa konstrukcja stalowa, której część wykorzystują już kierowcy. Drogowcy są zmuszeni do poszerzenia i umocnienia koryta strumienia Junikowskiego. Na chwilę obecną, prace koncentrują się w środkowym biegu strumienia - trwa umacnianie dna oraz skarp. Ukończono prace związane z regulacją biegu dopływu strumienia Junikowskiego (cieku Ceglanka), m.in. zbudowano przepust pod ul. Wykopy.

Szczególnie istotnym elementem zadania została przebudowa wszystkich instalacji podziemnych, które znajdują się w pasie drogowym (sieci energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Prace zostały zakończone.
Pozostała jedynie budowa sygnalizacji świetlnych i przejść dla pieszych w rejonie węzła Nowa Ostatnia oraz przystanków autobusowych oraz dokończenie budowy ścieżki rowerowej. Planowany termin zakończenia przebudowy ul. Głogowskiej upływa 30 maja 2009 br.