Odcinek A1 o długości 62 km  od okolic Grudziądz do Torunia będzie finansowany ze  środków prywatnych w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Koncesjonariuszem autostrady A1 na odcinku 152 km jest spółka GTC (Gdańsk Transport Company). Obecnie można korzystać z odcinka A1 o długości 90 km pomiędzy Gdańskiem i Grudziądzem.

Autostrada A1 (droga europejska E75) stanowi część Trans-Europejskiego Korytarza Transportowego Północ-Południe, który łączy Skandynawię z krajami położonymi nad Morzem Śródziemnym. Korytarz ten biegnie od Morza Bałtyckiego przez terytorium Czech i Słowacji, do Austrii. W przyszłości będzie to połączenie pomiędzy Gdańskiem a Wiedniem.