Zgodnie z informacjami z GDDKiA, China Overseas Engineering Group złożyła najkorzystniejsze oferty na budowę dwóch fragmentów; dwóch innych - konsorcjum, w skład którego wchodzą m.in. PBG i Hydrobudowa. Oferta konsorcjum Strabagu była najtańsza w przypadku jednego fragmentu.
 
Projektowany, 91-kilometrowy odcinek autostrady został podzielony na pięć fragmentów (od A do E, przy czym A jest najbliżej Łodzi, E - najbliżej Warszawy). Dla każdego jest prowadzone oddzielne postępowanie przetargowe. Na odcinek A złożono dziewięć ofert, na B - sześć, na C - dziewięć, na D - sześć, na E - siedem.
 
Najtańszą ofertę na realizację odcinka A (30 km) złożyło konsorcjum firm z liderem China Overseas Engineering Group Co. Ltd. Przewiduje ona zapłatę 754,5 mln zł przy kosztorysie sięgającym 1,7 mld zł. W przetargu oferty złożyło dziewięć konsorcjów.
Najtańszą ofertę na odcinek B (17 km) złożyło konsorcjum firm z liderem SRB Civil Engineering Ltd z Irlandii. W jego skład wchodzą m.in. PBG i Hydrobudowa. Oferta opiewa na sumę 706,5 mln zł, przy kosztorysie 1,04 mld zł.
 
W przypadku odcinka C (20 km) bezkonkurencyjne okazało się ponownie China Overseas Engineering Group. Zaproponowało wybudowanie drogi za 534 mln zł, przy kosztorysie sięgającym 1,1 mld zł. Na budowę odcinka C oferty złożyły m.in. Budimex Dromex oraz Mostostal Warszawa.

W przetargu na odcinek D (18 km) najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum pod kierunkiem firmy Strabag. Kosztorys wynosił 1 mld zł, a oferta spółki 643,8 mln zł. Na budowę tego odcinka autostrady oferty złożyły także m.in. Budimex Dromex oraz Mostostal Warszawa razem z Polimeksem Mostostalem.
 
Najkorzystniejszą propozycję na budowę odcinka E (7 km) złożyło konsorcjum z SRB Civil Engineering. Za 330,6 mln zł ma zrealizować inwestycję szacowaną wcześniej na 669 mln zł. Na budowę tego odcinka oferty złożyło siedem konsorcjów, w tym m.in. Budimex Dromex, Mostostal Warszawa wspólnie z Polimeksem Mostostalem oraz hiszpańska spółka Dragados z Pol-Aquą.