Komisja przetargowa za najlepszą ofertę na budowę wspomnianego odcinka uznała konsorcjum firm: NDI SA z Warszawy oraz SB Granit SA- Skopje, które za budowę zaproponowało kwotę 622 518 403,13 zł brutto. Odcinek autostrady, jaki powstanie między Brzeskiem a Wierzchosławicami będzie miał długość 20,8 km.

Dalsze procedury przetargowe mówią o tym, że od chwili wniesienia protestu komisja ma 10 dni na jego rozpatrzenie i uznanie albo odrzucenie. W sytuacji odrzucenia protestu, zgłaszający go ma 10 dni na złożenie odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). W dalszej kolejności Prezes powinien w okresie miesiąca zwołać posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Gdy KIO przychyli się do stanowiska komisji przetargowej, wyniki przetargu przekazuje się Prezesowi UZP, by ten dokonał kontroli uprzedniej. Kontrola powinna trwać nie dłużej niż miesiąc, a krokiem następnym jest podpisanie umowy z wykonawcą. Biorąc pod uwagę wszystkie terminy, w sytuacji spornego odcinka A4 umowa najwcześniej może zostać podpisana w lutym.

Krakowski oddział GDDKiA jest zadowolony, że nie wniesiono protestów na odcinki Szarów-Brzesko i Wierzchosławice-Krzyż. W pierwszym przypadku umowa z firmą Polimex-Mostostal SA najprawdopodobniej zostanie zawarta pod koniec miesiąca, a w drugim – z firmą Dragados SA - w połowie stycznia 2010 r.