Aktualnie układane są ostatnie warstwy nawierzchni. Na odcinku najbliższym stolicy (E) położono już wszystkie warstwy. Na fragmencie C w ostatnim tygodniu przybyło 20% warstwy wiążącej i podbudowy, a tym samym prace są wykonane w ponad 80%. Na B i D wykonawcy układają warstwy ścieralne. Na odcinku D pozostało do ułożenia 14% tej warstwy.

Na odcinku A położono 97% warstwy wiążącej, a na C - 80%. W pierwszym przypadku wykonano 100% podbudowy, a w drugim - 81%.

Przejezdność na odcinkach B, D i E ma być zapewniona na 31 maja, a termin zakończenia kontraktów to 6 czerwca br. Zgodnie z umowami odcinki A i C mają być zbudowane do połowy 15 października, chociaż w kontrakcie przejezdność po podbudowie bitumicznej jest zapewniona na dzień 31.05.2012 r.