• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Wybrano wykonawcę budowy autostrady A18

Opublikowano: 30-09-2019 Źródło: GDDKiA, inzynieria.com
Autor Łukasz Madej
Łukasz Madej
inzynieria.com

Ponad 254,1 mln zł będzie kosztować przebudowa i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. W przetargu wpłynęło osiem ofert. Za najkorzystniejszą uznano propozycję konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. (lider) oraz Mirbud S.A. (partner).


Budowa A18. Fot. GDDKiA Budowa A18. Fot. GDDKiA
  • To drugi etap budowy autostrady A18
  • Prace toczyć się będą w formule „buduj”
  • Obejmą południową jezdnię obecnej DK18

To drugie postępowanie na realizację tego zadania. W ramach pierwszego wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę (ponad 303,8 mln zł) przygotowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Z tego powodu, przed ogłoszeniem kolejnego przetargu zmodyfikowano zakres inwestycji, ponadto tym razem kryterium wyboru wykonawcy stanowiła wyłącznie cena, przy ściśle określonych zasadach jakości realizacji inwestycji.


Wytłumaczono, że decyzja o takich zmianach została podjęta po analizie dotychczasowych postępowań przetargowych. Wykonawcy składający oferty najczęściej w takim samym stopniu spełniali dodatkowe, pozacenowe kryteria, co w efekcie sprowadzało się do tego, że o wyborze najkorzystniejszej oferty i tak ostatecznie decydowała cena. Podpisanie umowy z nowym wykonawcą zaplanowano na koniec grudnia br. Z uwagi na formułę „buduj”, w ramach tego zadania nie jest stosowany program funkcjonalno-użytkowy oraz wzorcowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wybrany wykonawca zajmie się robotami budowlanymi na południowej jezdni obecnej DK18, od km 11,86 do 33,76. Ich celem będzie dostosowanie odcinka Olszyna-Golnice o długości 70 km do standardów sieci drogowej UE o parametrach autostradowych. Do wykonawcy należeć będzie budowa m.in. węzła autostradowego Żary oraz trzech wiaduktów i mostu.

Przebieg autostrady A18. Źródło: GDDKiA

Przebieg autostrady A18. Źródło: GDDKiA

To drugi etap budowy autostrady A18. Pierwszy stanowiła budowa jezdni północnej, którą oddano do użytku w 2006 r. Autostrada A18 to jedna z sześciu polskich autostrad. Jej trasa prowadzi od granicy państwa w Olszynie do Krzyżowej, obejmując woj. lubuskie i dolnośląskie. Aktualnie w użytku jest 5,5 km drogi, jej projektowana długość to 78 km.
Obecna DK18 to część III transeuropejskiego korytarza transportowego, który łączy Ukrainę, Słowację oraz południową część Polski z Dreznem i Berlinem.

Przeczytaj także: Budowa odcinka S5 Szubin–Jaroszewo stanęła. Podwykonawcy nie otrzymują pieniędzy

Powiązane

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.

    Bezwykopowa renowacja kanalizacji, studni i rurociągów, Producent rur, paneli i zbiorników GRP, Producent rękawów CIPP - polimerowych, filcowych i nasączanych żywicą, Renowacja kanalizacji, budowa sieci wodociągowej - technologie bezwykopowe