• Ogrodzenie na odcinku A1 na wysokości Częstochowy będzie kosztowało prawie 11,4 mln zł
  • Bariery ochronne zostaną wykonane kosztem niemal 14,5 mln zł
  • Na oznakowanie poziome i pionowe wydatki wyniosą około 23 mln zł

20 września 2019 r. GDDKiA wszczęła trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 14 października otwarto oferty potencjalnych wykonawców ogrodzenia, barier ochronnych i oznakowania.

Ogrodzenie odcinka autostrady A1 Częstochowa Północ–Częstochowa Blachownia postawi spółka Gramar z Lublińca, która zaoferowała wykonanie zadania za około 11,36 mln zł brutto. Na przeprowadzenie prac przeznaczono dwa miesiące od daty podpisania umowy.


19 października wybrano wykonawcę montażu barier ochronnych, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Prowerk z Krakowa. W tym przypadku cena robót wyniosła 14,46 mln zł brutto. W tym przypadku czas robót także wynosi dwa miesiące od daty podpisania umowy.

Trzy dni później uznano na najkorzystniejszą ofertę firmy GZD z Jonkowa, która wykona oznakowanie poziome i pionowe za 22,83 mln zł brutto. Prace podzielono na dwa etapy. W pierwszym, w dwa miesiące od podpisania umowy mają być wykonane prace związane z udrożnieniem ruchu na trasie (z dopuszczalnym zastosowaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego). W drugim do 30 czerwca 2020 r. ma pojawić się docelowe oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Odwołania od wyboru najkorzystniejszych ofert można składać w ciągu 10 dni. Jeśli ich nie będzie, GDDKiA planuje podpisanie umów na przełomie października i listopada br.

Przeczytaj także: Są chętni na budowę odcinka S61 Suwałki-Budzisko po Impresa Pizzarotti