Odcinek Skarżysko-Występa podzielono na pięć fragmentów a prace będą prowadzone równolegle.
Nowy odcinek S7 o długości 17 km będzie miał dwie jezdnie. Połączy on istniejące nowe przejście przez Skarżysko z budowanym węzłem Kielce Północ.
Przez 3 km od Skarżyska w kierunku Kielc będzie biegła śladem istniejącej "siódemki" z następnie zostanie skierowana na zachód od obecnej drogi, gdzie powstanie obwodnica Suchedniowa, Ostojowa, Łącznej i Występy.
Na inwestycję tę złoży się w sumie 29 obiektów inżynieryjnych (4 estakady, 8 wiaduktów, 2 mosty, 10 małych obiektów mostowych, 2 kładki dla pieszych, 2 przejścia dla zwierząt, mur oporowy).
Powstaną również urządzenia związane z ochroną środowiska a wśród nich: ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjno-odparowujące, podczyszczanie ścieków oraz rekultywację zieleni.
Inwestycja będzie realizowana w czasie 18 miesięcy.