15 października miało miejsce otwarcie ofert, złożonych w pierwszym etapie przetargu na budowę odcinka S7 od węzła Rybitwy do węzła Igołomska wraz z mostem przez Wisłę w Krakowie. Realizacja tej inwestycji okazała się bardzo atrakcyjna dla wykonawców. Oferty złożyło 15 firm i konsorcjów z 11 krajów.
Dzięki tej realizacji znacznie poprawi się płynność i bezpieczeństwo ruchu w Krakowie, zwłaszcza poprzez budowę mostu przez Wisłę, łączącego Nową Hutę i Podgórze.
Procedura drugiej części przetargu zostanie wszczęta po ocenie teraz złożonych wniosków. Udział w drugiej części wezmą ci oferenci, których wnioski będą odpowiadać wymogom formalnym założonym przez zamawiającego.
Zakładając, że procedura przebiegnie sprawnie i bez żadnych utrudnień, wykonawca trasy zostanie wybrany w połowie 2010 r. Planuje się, że prace budowlane mogą ruszyć w drugiej połowie przyszłego roku. Czas przeznaczony na wykonanie zadania to 30 miesięcy.

Inwestycja obejmuje m.in.:
- budowę S7 o przekroju dwujezdniowym o długości ok. 4,5 km,
- przebudowę drogi nr 79 w niezbędnym zakresie wynikającym z budowy drogi ekspresowej S7,
- budowę dwupoziomowych węzłów drogowych "Rybitwy" oraz "Igołomska",
- przebudowę DK79 o przekroju 2 jezdniowym na długości 1,55 km,
- budowę 2 mostów w ciągu S7 nad rzeką Wisłą - każdy o długości ok. 706 m,
- budowę 9 mostów o łącznej długości 650 m,
- budowę przejścia podziemnego dla pieszych pod projektowaną drogą S7, łącznicami, torowiskiem tramwajowym i DK-79,
- budowę tunelu dla pieszych pod drogą S7,
- przebudowę istniejącej linii tramwajowej,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę urządzeń ochrony środowiska w tym: ekrany dźwiękochłonne o długości ok. 4600 m, zieleni izolacyjnej, separatorów,
- budowę oświetlenia drogi i węzłów drogowych S7 oraz skrzyżowań,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę i urządzeń obcych.

W zakres tej inwestycji wchodzi też budowa mostów przez Wisłę - po jednym dla każdego kierunku. Oba mosty będą miały po 706 m długości. Będą to konstrukcje podwieszone wantowe z czterema pylonami o wysokości 63 m. Każda jezdnia będzie miała po dwa pylony. Przęsła niepodwieszone będą stanowić osobne ustroje dla każdej z jezdni. Najdłuższe przęsło będzie miało długość blisko 200 m.