Partnerzy portalu

Budowa drogi ekspresowej S12 Piaski–Dorohusk: kolejny przetarg

Opublikowano: 28-09-2018 Źródło: GDDKiA

Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji koncepcji programowej oraz dokumentów przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin–Dorohusk na odcinku Piaski–Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma”. Otwarcie ofert planowane jest na 6 listopada br.


Budowa drogi. Fot. il. Alina_Stock/Shutterstock Budowa drogi. Fot. il. Alina_Stock/Shutterstock

Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin–Dorohusk, której częścią jest odcinek Piaski–Dorohusk, planowana jest od dawna. Już w 2009 r. opracowano, a w 2010 r. przyjęto studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla tej trasy, a dla odcinka Piaski–Dorohusk – w 2011 r. Decyzję środowiskową uzyskano w 2015 r.

Przebieg trasy Piaski–Dorohusk

Początek planowanej drogi ekspresowej S12 zlokalizowany jest na końcu dwujezdniowego odcinka za węzłem Chełm, natomiast koniec przy bramkach przejścia granicznego w Dorohusku od strony polskiej. Długość tej trasy to około 58 km.

Dla odcinka od Piask do Chełma porównywano w ramach studium pięć wariantów przebiegu drogi ekspresowej S12 (w tym jeden w dwóch podwariantach), natomiast na odcinku od Chełma do Dorohuska – cztery warianty.

  Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku Piaski–Chełm z przebiegiem wariantu wskazanego w decyzji środowiskowej. Źródło: GDDKiA Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku Piaski–Chełm z przebiegiem wariantu wskazanego w decyzji środowiskowej. Źródło: GDDKiA

Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku Chełm–Dorohusk z przebiegiem wariantu wskazanego w decyzji środowiskowej. Źródło:GDDKiA Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku Chełm–Dorohusk z przebiegiem wariantu wskazanego w decyzji środowiskowej. Źródło:GDDKiA

Podstawowe parametry techniczne drogi

  1. Klasa drogi – S, 2/2 (docelowo trzy pasy ruchu),
  2. Prędkość projektowa – 100 km/godz.,
  3. Prędkość miarodajna – 110 km/godz.,
  4. Szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
  5. Szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m,
  6. Szerokość pasa rozdziału – 11 m (w tym rezerwa na dodatkowe pasy ruchu),
  7. Szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m,
  8. Obciążenie nawierzchni -–115 kN/oś.

W ramach budowy tej trasy powstaną też drogi dojazdowe potrzebne do obsługi ruchu lokalnego; drogi boczne zostaną przebudowane.


Wykonawca zbuduje też szereg obiektów inżynieryjnych: wiaduktów, mostów, przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierząt. W ramach inwestycji powstaną również miejsca obsługi podróżnych i obwody utrzymania dróg. Realizacja inwestycji będzie obejmowała przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, sanitarnej, gazowej i wodociągowej. 

W ciągu drogi powstaną też węzły: na odcinku od Piask do Chełma: Dorohucza – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 838, Siedliszcze (nazwa robocza Marynin-Karczemka) – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 839 oraz Chełm Zachód (Janów) – na skrzyżowaniu z drogą krajową  nr 12. Na odcinku od Chełma do Dorohuska: Dorohusk (Okopy) – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 816.

Zamówienie podzielone jest na dwie części i trzy odcinki projektowe/realizacyjne:

  • część 1 (o długości około 34,6 km): odcinek nr 1 – Piaski (koniec obwodnicy)–Dorohucza (węzeł Dorohucza) o długości 12,93 km oraz odcinek nr 2 – Dorohucza (węzeł Dorohucza)–Chełm (węzeł Chełm Zachód) o długości 21,67 km;
  • część 2 (o długości około 23 km): odcinek nr 3 – węzeł „Chełm Wschód”–Dorohusk.

Przeczytaj także: Droga ekspresowa S10: powstaną kolejne projekty

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia