Zamówienie GDDKiA dotyczy projektu pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (brak węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem). Budimex starał się o realizację trzeciego z zadań, na które podzielono inwestycję: od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem). Długość tego fragmentu „ekspresówki” to 7,9 km.

Spółka budowlana zgłosiła w ofercie przetargowej gotowość do wykonania zadania w 34 miesiące od zawarcia umowy. Okres gwarancji określono na 120 miesięcy, natomiast rękojmi – na 60 miesięcy.


Oprócz ww. zadania w zakres projektu S19 wchodzą dwa inne przedsięwzięcia: budowa i projekt około 11,5-kilometrowego fragmentu drogi między Niskiem Południe a Podgórzem oraz około 10,5-kilometrowego odcinka Podgórze–Kamień. W sumie w ciągu całej nowej trasy Nisko–Sokołów Małopolski powstanie 31 wiaduktów, siedem węzłów drogowych, cztery MOP-y, 18 przejść dla zwierząt oraz 24 przepusty.

Via Carpatia to międzynarodowy szlak drogowy, który docelowo połączy Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Jego trasa prowadzić ma przez siedem krajów, w tym Polskę. W naszym kraju w ramach tego przedsięwzięcia szlak został wyznaczony drogą ekspresową S19.

Budimex S.A. to jedna z największych firm budowlanych w Polsce. Ubiegły rok spółka zamknęła z przychodami na poziomie 6,37 mld zł, pozostawiając daleko w tyle innych graczy na rynku budowlanym. Wynik ten pozwolił firmie uplasować się na pierwszej pozycji w rankingu spółek budowlanych działających w naszym kraju.

Przeczytaj także: Oto największe firmy budowlane w Polsce [2018]