• Partner portalu
 • Partner portalu
 • Partner portalu
Partnerzy portalu

Budowa odcinka S5 Ornowo–Wirwajdy. Pierwszy krok do połączenia A1 z S7

Opublikowano: 29-07-2020 Źródło: GDDKiA
Autor Wojciech Kwinta
Wojciech Kwinta
inzynieria.com

Rozpoczęły się roboty budowlane na odcinku drogi ekspresowej S5 Ornowo–Wirwajdy. Trwają prace ziemne, wykonawca zdejmuje warstwę gleby w okolicach miejscowości Wirwajdy. Czas na wybudowanie całej trasy to 31 miesięcy bez okresów zimowych.


Prace ziemne na przyszłej S5. Fot. GDDKiA Prace ziemne na przyszłej S5. Fot. GDDKiA
 • Odcinek S5 Ornowo–Wirwajdy to początek budowy połączenia autostrady A1 z drogą ekspresową S5
 • W pobliżu Ostródy powstanie dwujezdniowa droga o długości 5 km
 • Roboty zaplanowano na lata 2020–2023

Prace ziemne

Kontrakt za 204 mln zł realizuje firma Budimex SA, a czas prac budowlanych zaplanowano na lata 2020–2023. Pierwsze działania wiążą się z odhumusowaniem (zdjęciem warstwy gleby) na obszarze dróg serwisowych, które powstaną w rejonie przecięcia budowanej drogi S5 z drogą krajową nr 16 w Wirwajdach. Później te same prace zostaną wykonane na terenach pozostałych dróg serwisowych oraz trasy głównej. Na przełom lipca i sierpnia przewidziano przebudowę lokalnych kolizji teletechnicznych i elektroenergetycznych.

Dalsza budowa

Wykonawca buduje drogę ekspresową o długości około 5 km łączącą Wirwajdy z Ornowem. Na dwujezdniowej trasie powstanie węzeł Ostróda Zachód, zostaną też zbudowane dwa przejścia dla dużych zwierząt i cztery wiadukty. Oprócz tego zaplanowano budowę dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy oraz przebudowę dróg poprzecznych kolidujących z przyszłą S5.


W formule „projektuj i buduj” można optymalizować rozwiązania opisane w projektach budowlanym i wykonawczym. W tym przypadku dojdzie do zmiany konstrukcji dwóch wiaduktów drogowych oraz przejść dla zwierząt (nie zmieni się ich lokalizacja). Roboty ziemne mogły ruszyć dzięki zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanej w grudniu ub.r.

Droga ekspresowa S5 – odcinek Ornowo–Wirwajdy. Źródło: GDDKiA

Droga ekspresowa S5 – odcinek Ornowo–Wirwajdy. Źródło: GDDKiA

Fragment połączenia A1 z S7

Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo–Wirwajdy jest kontynuacją obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz (A1)–Ostróda (S7). Stanowić będzie element ciągu dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii wschód-zachód, na który złożą się: S10 Szczecin–Piła–Bydgoszcz, S5 Bydgoszcz–Grudziądz–Ostróda, S7 Ostróda–Olsztynek, S51 Olsztynek–Olsztyn, S16 Olsztyn–Ełk oraz S61 Ełk–Budzisko – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

Potrzebne połączenie

Połączenie autostrady A1 z drogą ekspresową S7 za pośrednictwem S5 zostało uwzględnione w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych z 13 października 2015 r. Jednak zanim powstanie cała 85-kilometrowa trasa potrzebne są prace przygotowawcze.

Rozpoczęły się one od opracowania studium korytarzowego, podstawowego dokumentu opisującego plany inwestycyjne. Ze wstępnych analiz wynika, że drogę ekspresową S5 należy przedłużyć. Studium objęło trzy województwa, 14 powiatów i 53 gminy. Powierzchnia tego obszaru przekracza 8 tys. km2.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

Analiza przebiegu

Opracowanie to, wzbogacone w początkowym etapie o studium sieci drogowej, umożliwi nie tylko określenie korytarzy dla potencjalnych przebiegów trasy i powiązań z siecią dróg publicznych, ale pozwoli przeprowadzić ich analizę i porównania. Taka analiza, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętych ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.), pozwoli na wybór najlepszych korytarzy drogowych, tj. najmniej konfliktowych i realnych pod względem ekonomicznym – czytamy w komunikacie.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

Odcinek S5 Ornowo–Wirwajdy jest częścią inwestycji „Budowa obwodnicy Ostródy” dofinansowanej ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w wysokości 285 mln zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 623 mln zł.

Kalendarium

 • 13 października 2015 r. – wpisanie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych drogi S5 Ostróda (S7)–Nowe Marzy (A1) do wykazu autostrad i dróg ekspresowych
 • 13 października 2016 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej dla odcinka S5 Ornowo–Wirwajdy
 • 27 lutego 2017 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego dla tego odcinka
 • 1 czerwca 2017 r. – podpisanie umowy na wykonanie koncepcji programowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego dla odcinka S5 Ornowo–Wirwajdy
 • 16 grudnia 2019 r. – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • 28 kwietnia 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

Przeczytaj także: Rozpoczęła się budowa drogi S7 z imponującą estakadą

Powiązane

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.