Partnerzy portalu

Zakopianka: etapy budowy drogi S7 Kraków–Myślenice

Opublikowano: 04-10-2022 Źródło: GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wznowiła przygotowania do budowy odcinka Kraków–Myślenice drogi ekspresowej S7. Zapewniła jednocześnie, że wciąż czeka na tzw. korytarz społeczny dla nowej zakopianki. Inwestycja, choć jest na początkowym etapie, budzi bardzo duże emocje. Warto więc przyjrzeć się, jakie działania muszą zostać podjęte, żeby została zrealizowana.


Zakopianka Kraków–Myślenice zostanie zbudowana w nowym śladzie. Fot. WalDec/Adobe Stock Zakopianka Kraków–Myślenice zostanie zbudowana w nowym śladzie. Fot. WalDec/Adobe Stock
  • Pod koniec stycznia opublikowano streszczenie studium korytarzowego dla nowej zakopianki
  • To pierwszy element całego zbioru potrzebnych dokumentacji projektowych
  • Uznano, że droga ekspresowa S7 Kraków–Myślenice jest konieczna

W najbliższym czasie GDDKiA zamierza prowadzić prace związane z pozyskaniem dofinansowania na początkowy etap prac przygotowawczych. Potem opracowana zostanie dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu w trybie nieograniczonym. W następnym kroku wybrany zostanie wykonawca studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Prawdopodobny termin rozpoczęcia prac projektowych nad przebiegiem nowej zakopianki to I połowa 2023 r. 

Zakopianka Kraków–Myślenice: lokalizacja. Źródło: GDDKiA Zakopianka Kraków–Myślenice: lokalizacja. Źródło: GDDKiA

Zakopianka Kraków–Myślenice: co już wiemy?

Pod koniec stycznia tego roku opublikowano streszczenie studium korytarzowego (SK). To pierwszy element całego zbioru dokumentacji projektowych potrzebnych do wybudowania drogi ekspresowej. W SK określa się lokalizację pasa terenu (inaczej korytarza) pod budowę nowej trasy (warto podkreślić, że pojęcie korytarza nie jest tożsame z pasem drogowym; w przypadku nowej zakopianki proponowane przez GDDKiA korytarze mają 3–5 km szerokości). To właśnie w SK pojawia się wstępna ocena zasadności inwestycji. W przypadku budowy zakopianki Kraków–Myślenice jest pozytywna.


W streszczeniu SK czytamy m.in.: przeprowadzone analizy wykazały bardzo wysokie uzasadnienie realizacji inwestycji – beneficjentem proponowanych rozwiązań będzie społeczeństwo. Oprócz dużych oszczędności z tytułu kosztów czasu, inwestycja generuje również oszczędności w kosztach wypadków.

Źródło: GDDKiA Źródło: GDDKiA

Zakopianka jest potrzebna. A co dalej z budową nowej drogi?

Kiedy studium korytarzowe jest gotowe, kolejny krok w ramach inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej to opracowanie następnego studium, tym razem techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Celem tej dokumentacji jest wskazanie konkretnego wariantu przebiegu drogi. To studium może powstawać dwojako, natomiast w ostatnim czasie, by skrócić procedury przetargowe, GDDKiA preferuje wykonanie STEŚ od razu z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). 

Nowa zakopianka: klasa drogi S7 Kraków–Myślenice. Źródło: GDDKiA Nowa zakopianka: klasa drogi S7 Kraków–Myślenice. Źródło: GDDKiA

W ramach STEŚ i I etapu STEŚ-R część zagadnień dotyczących budowy drogi określana jest już szczegółowiej, jak np. obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty itp.) czy warianty przebiegu, które poddaje się analizom technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Najkorzystniejszy wariant wskazuje się jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa). 
W przypadku STEŚ, złożenie wniosku o decyzję środowiskową kończy opracowywanie tej dokumentacji. 

Jeśli chodzi o STEŚ-R, kiedy wniosek jest analizowany przez odpowiedni urząd, prowadzi się prace nad koncepcją programową (KP). M.in. szczegółowo określane są konstrukcje obiektów inżynieryjnych, granice terenu zadania inwestycyjnego, powstaje przedmiar robót i kosztorys. Poza tym, dla wskazanego do decyzji środowiskowej wariantu przebiegu wykonuje się badania geologiczne. 

Koncepcja programowa jako dokument osobny jest trochę bardziej rozbudowana, niż ma to miejsce w przypadku formuły STEŚ-R. 

W każdym razie, kiedy gotowe są już STEŚ i KP oraz wydano decyzję środowiskową, przychodzi pora na kolejny etap, który także można prowadzić w różnych systemach. Pierwszy polega na tym, że GDDKiA wybiera wykonawcę, który zajmuje się tylko samą pracą projektową. Tzn. opracowuje projekty budowlany i wykonawczy, czyli dokumentacje potrzebne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W tym systemie przetarg na generalnego wykonawcę, czyli na budowę drogi, rozpoczyna się dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID.

W drugim przypadku GDDKiA od razu wybiera wykonawcę, który najpierw opracowuje potrzebną dokumentację, pozyskuje ZRID, a następnie buduje drogę (to formuła „projektuj i buduj”). 

S7-zakopianka: budowa drogi a konsultacje społeczne

Trzeba podkreślić, że choć GDDKiA czeka na korytarz społeczny dla nowej zakopianki, to na tym etapie inwestycji prowadzić dialogu ze społeczeństwem wcale nie musiała. W ramach planowania drogi ekspresowej konsultacje społeczne konieczne są bowiem dwukrotnie. Po raz pierwszy podczas wydawania decyzji środowiskowej, a drugi – w trakcie uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ZRID. 

Ile może potrwać budowa zakopianki

Ze statystyk GDDKiA wynika, że kiedy prowadzi się inwestycję w systemie tradycyjnym, to od pomysłu do zbudowania drogi mija średnio 116 miesięcy (dziewięć lat i osiem miesięcy). W drugim przypadku jest to 100 miesięcy (osiem lat i cztery miesiące). To wszystko jest możliwe w przypadku braku odwołań od wyników przetargów czy decyzji administracyjnych. Warto też pamiętać, że na budowach dróg w Polsce obowiązuje przerwa zimowa, która trwa od połowy grudnia do połowy marca. W tym czasie wykonawca może, jeśli na to warunki pozwalają, ale nie musi prowadzić robót. 

Prace nad studium korytarzowym dla drogi S7 Kraków–Myślenice rozpoczęto we wrześniu 2020 r. Można więc powiedzieć, że w najbardziej optymistycznym wariancie nowa zakopianka będzie gotowa za około osiem, dziewięć lat. Trzeba jednak brać pod uwagę także, iż droga może być budowana odcinkami, o czym zresztą napisano w studium korytarzowym dla nowej zakopianki, a co wpłynie na czas realizacji całej inwestycji.  A jak będzie w rzeczywistości? Czas pokaże. 

Zakopianka – SK potwierdziło zasadność budowy. Źródło: GDDKiA Zakopianka – SK potwierdziło zasadność budowy. Źródło: GDDKiA

Zakopianka – korytarze dla drogi ekspresowej S7 Kraków–Myślenice

Na początku tego roku GDDKiA przedstawiła sześć proponowanych korytarzy pod budowę drogi S7 Kraków–Myślenice. Studium korytarzowym objęto obszar prawie 3 tys. km2 na terenie siedmiu powiatów i 34 gmin.

Zakopianka – propozycje GDDKiA. Źródło: GDDKiA Zakopianka – propozycje GDDKiA. Źródło: GDDKiA

Warianty zostały jednak oprotestowane, więc GDDKiA zaproponowała, by strona społeczna stworzyła swój korytarz. Specjalny zespół powołał Kraków, jednak, choć powstały dwa warianty, nie ma porozumienia z pozostałymi gminami, przez które przebiegać ma nowa zakopianka. 

Przeczytaj także: Droga S7 Kraków–Myślenice. GDDKiA wznawia prace [MAPY KORYTARZY]

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!