Partnerzy portalu

Droga ekspresowa S19 – ruszy budowa odcinka Krosno–Miejsce Piastowe

Opublikowano: 20-02-2023 Źródło: GDDKiA

Wkrótce rozpocznie się budowa kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19, części międzynarodowej trasy Via Carpatia. Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla liczącego ponad 10 km fragmentu miedzy węzłami Krosno i Miejsce Piastowe.


Fot. ilustr. Thinapob/Adobe Stock Fot. ilustr. Thinapob/Adobe Stock
  • Na trasie powstanie dziewięć mostów i siedem wiaduktów
  • Dwa węzły drogowe połączą S19 z DK19 i DK28
  • Roboty mają się zakończyć w III kwartale 2025 r.

Pierwsze prace jeszcze w przerwie zimowej

Po przekazaniu placu budowy wykonawcy rozpoczną się rozpoznanie saperskie terenu, inwentaryzacja i wytyczenia geodezyjne. W kolejnym kroku dojdzie do budkowy dróg technologicznych, powstaną zaplecze i składy materiałów, realizowane będą prace archeologiczne i wycinka drzew oraz krzewów. Ruszą roboty ziemne (odhumusowanie terenu), zostaną wyburzone budynki i usunięte kolizje z infrastrukturą taką, jak np. sieci gazowe i elektroenergetyczne.


Budowa drogi, węzłów i obiektów inżynieryjnych

Początek zasadniczych robót budowlanych zaplanowano na kwiecień 2023 r., po zakończeniu przerwy zimowej. Powstanie odcinek drogi ekspresowej (dwie dwupasowe jezdnie i pasy awaryjne) o długości przekraczającej 10 km. Zaplanowano dwa węzły: Krosno, który połączy S19 z DK19 i drogą powiatową nr 1973R oraz Miejsce Piastowe na przecięciu z DK28. W ramach robót przewidziano budowę dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad nią, czterech przejść dla zwierząt oraz jednego przepustu pod trasą główną. W Widaczu droga ekspresowa przebiegnie przeprawą nad linią kolejową nr 108 Stróże–Krościenko.

Zamontowane będą urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Dojdzie do przebudowy lub rozbudowy kolidujących dróg poprzecznych, infrastruktury technicznej, cieków wodnych i elementów melioracyjnych. Obwód drogowy znajdzie się w Miejscu Piastowym. Zakończenie prac nastąpi w III kwartale 2025 r. (19 miesięcy robót i trzy okresy zimowe).

Flisz karpacki i tereny rolnicze

Odcinek drogi ekspresowej S19 Krosno–Miejsce Piastowe przebiega głównie przez rolnicze tereny płaskie. W południowej części trasa przecina liczne kotliny i doliny rzeczne. Struktura geologiczna jest skomplikowana, charakteryzuje się występowaniem utworów fliszu karpackiego (naprzemianlegle ułożone warstwy skał osadowych). Są tu też tereny osuwiskowe, na których może dojść do zjawisk geodynamicznych. Podczas przygotowań wykonano 1262 otwory badawcze (łączna długość wierceń wyniosła 9,5 km) oraz 467 sondowań sprawdzających (sumarycznie 1,4 km).

Źródło: GDDKiA Źródło: GDDKiA

Po zakończeniu inwestycji droga ekspresowa wyprowadzi ruch tranzytowy z centrów miejscowości położonych wzdłuż istniejącej DK19. Skróci się czas przejazdu na osi północ-południe. Wykonawcą zadania jest konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones. Wartość kontraktu przekracza 365 mln zł.

Międzynarodowa trasa Via Carpatia w Polsce

Droga ekspresowa S19 jest częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia biegnącego z północy na południe Europy. W Polsce będzie liczyć około 700 km (odcinki S61, S16 i S19), od granicy z Litwą w Budzisku do granicy ze Słowacją w Barwinku. Przebiega przez Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin i Rzeszów.

Na Podkarpaciu będzie liczyć 169 km. 81,8 km jest już oddane do ruchu, 72,9 km znajduje się w realizacji, a dla dwóch odcinków (11,6 km) trwają prace przygotowawcze.

Przeczytaj także: Tyle jest autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!