Partnerzy portalu

Droga ekspresowa S19 – bliżej do budowy odcinka na Podkarpaciu

Opublikowano: 14-03-2024 Źródło: GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S19 na odcinku Domaradz–Krosno (Via Carpatia). To przedostatni krok przed rozpoczęciem robót budowlanych.


Wizualizacja wiaduktu nad drogą ekspresową S19 Domaradz–Krosno. Źródło: GDDKiA Wizualizacja wiaduktu nad drogą ekspresową S19 Domaradz–Krosno. Źródło: GDDKiA
  • Najdłuższa estakada (z siedmiu) będzie mieć 700 m i filary o wysokości do 30 m
  • Powstanie osiem mostów i osiem wiaduktów w ciągu S19
  • Trasa ma być gotowa przed końcem 2026 r.

Droga ekspresowa S19. Estakady, mosty, wiadukty

Droga ekspresowa S19 Domaradz–Krosno będzie mieć 12,5 km długości i przekrój dwujezdniowy (po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz pasy awaryjne). W ciągu trasy głównej zaplanowano siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów inżynieryjnych w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu S19 przekroczy 400 m, a najdłuższa będzie mieć 700 m i filary o wysokości do 30 m.

Para miejsc obsługi podróżnych powstanie w pobliżu Zagórza, przewidziano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) i ochrony środowiska oraz infrastrukturę systemu zarządzania ruchem.

Źródło: GDDKiA Źródło: GDDKiA


Droga ekspresowa S19. Budowa w trudnym terenie fliszu karpackiego

Odcinek drogi ekspresowej S19 Domaradz–Krosno będzie przebiegać w obszarach fliszu karpackiego o skomplikowanej budowie geologicznej. To tereny wyżynne, faliste z licznymi wzniesieniami przecinanymi kotlinami i dolinami rzecznymi. Przewyższenie terenu w obrębie całego odcinka wynosi aż 150 m. Duża część tej powierzchni to obszary osuwiskowe i predysponowane osuwiskowo. Podczas rozpoznania podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania, a także wgłębny i powierzchniowy monitoring osuwisk.

Inwestycję realizuje firma Mostostal Warszawa za prawie 1,1 mld zł. Wszystko powinno być gotowe przed końcem 2026 r. GDDKiA planuje, że przekazanie placu budowy nastąpi w połowie 2024 r.

Via Carpatia w Polsce

Droga ekspresowa S19 jest częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który skomunikuje państwa bałtyckie z południem Europy. Będzie liczyć 700 km (odcinki tras S61, S16 i S19), z czego na terenie woj. podkarpackiego niespełna 170 km. S19 połączy przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej z granicą ze Słowacją w Barwinku.

Budowa S19 na Podkarpaciu

  • 81,8 km – oddane do ruchu (Lasy Janowskie–Rzeszów Południe)
  • 72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe–Babica, Babica–Jawornik, Krosno–Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe–Dukla, na etapie uzyskiwania ZRID: Domaradz–Krosno, Dukla–Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn.–Jasionka),   
  • 11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik–Lutcza, Lutcza–Domaradz).

Przeczytaj także: Droga S10. 6 odcinków, 94 km oraz 3,5 mld zł – wybrano oferty

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!