Planowany odcinek będzie mieć nieco ponad 24 km długości, łącząc fragment Knyszyn–Krynice drogi S16 z trasą obwodową Suchowoli (realizowaną w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic). Zaprojektowany ma zostać dwujezdniowy szlak z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym – na parametrach drogi ekspresowej. Powstaną trzy węzły: Knyszyn (skrzyżowanie z S16 i DK65), Jasionówka (z DW671 i DP1354B) i Korycin (z DW671), a także para miejsc obsługi Zofiówka.


Prace projektowe i później budowlane obejmą także m.in. przebudowę dróg kolidujących, budowę dodatkowych jezdni do obsługi ruchu lokalnego oraz infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, montaż urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, przejść dla zwierząt), a także systemu odwodnienia.

Białostocki oddział GDDKiA zakłada, że dokumentacja będzie gotowa w ciągu 15 miesięcy od podpisania umowy. Termin składania ofert to 13 maja 2024 r.

W komunikacie napisano, że przygotowanie inwestycji prowadzone jest zgodnie z ustaleniami wynikającymi z rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Decyzja o budowie tej inwestycji zostanie podjęta po zakończeniu wielostronnej analizy sieci drogowej w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim. Planowany odcinek drogi ekspresowej S8 mógłby przejąć ruch tranzytowy z istniejącej DK8 przecinającej Puszczę Knyszyńską.

Przeczytaj także: Droga ekspresowa S8. Kolejna oferta wybrana