Odcinek S61 Ostrów Mazowiecka Północ–Śniadowo oddany do ruchu został w październiku 2023 r. Ze względu na przebudowę drogi ekspresowej S8 i wiaduktu nad linią kolejową przejazdy były możliwe tylko jedną jezdnią. Trasę w pełnym przekroju otwarto 17 maja.

Trwa jeszcze budowa obwodu utrzymania drogowego (trzy budynki i dojazdy). Prace wykończeniowe realizowane się przy jezdniach dodatkowych. To roboty brukarskie, bariery, wygrodzenia. Zakończono nasadzenia zieleni.

Łącznice węzła Ostrów Mazowiecka Północ od strony Białegostoku zamknięto na początku 2022 r. Kilka miesięcy później, w sierpniu, dołączyły do nich te od strony Warszawy. Wiązało się to z budową odcinka drogi ekspresowej S61 między Podborzem a Śniadowem (19,5 km). W ramach tego zadania powstał też 3-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S8 i trasy klasy G DW627 (3,6 km) od rejonu miejscowości Stok do węzła Komorowo na S61.

Węzły Ostrów Mazowiecka Północ i Podborze zlikwidowano, zastąpił je jeden większy na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S8 i S61, który przejął nazwę pierwszego z zamkniętych obiektów.

W ramach zadania wybudowano węzeł typu WA „koniczyna” z elementami łącznic bezpośrednich. Trasę S8 poprowadzono pod S61. Powstał też węzeł Komorowo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 677 (Ostrów Mazowiecka–Łomża). Nawierzchnia asfaltowa jest przystosowana do obsługi najcięższego ruchu (kategoria KR7, nacisk na oś 11,5 t).

Wartość kontraktu to 750 mln zł. Całkowity koszt projekty wynosi 843 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych (Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) opiewa na kwotę 510 mln zł.

Przeczytaj także: Drogi ekspresowe – dwie umowy na odcinki w pobliżu Białegostoku