Słowacki system dróg jest przestarzały i niekompletny, co nie tylko utrudnia przemieszczanie się mieszkańców, ale sprawia, że kraj staje się mniej atrakcyjny w oczach potencjalnych inwestorów.

Słowackie władze przeznaczą unijne fundusze z nowej perspektywy budżetowej w wysokości ponad 3,5 mld EUR przede wszystkim na drogi i autostrady, które będą częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), a także na modernizację głównych połączeń kolejowych.

Fundusze przyczynią się ponadto do zwiększenia wydajności energetycznej systemu transportowego, a także sprawią, że będzie on bardziej przyjazny środowisku naturalnemu. Unijne pieniądze przeznaczone zostaną również na poprawę jakości transportu publicznego i żeglowności Dunaju.