• 487 mln EUR pozwoli dostosować polski system komunikacji kolejowej z europejskim
  • Śląsk za 117 mln EUR zmodernizuje infrastrukturę kolejową i zapewni połączenie z lotniskiem w Pyrzowicach
  • Za 72 mln EUR powstanie wschodnia obwodnica od miasta Nowe Miasto Lubawskie

Ponad 487 mln EUR otrzymają koleje na modernizację krajowego systemu komunikacji kolejowej. Zdaniem KE dofinansowany ze środków unijnych projekt pozwoli zastąpić przestarzałą technologię nowoczesnym systemem komunikacji wzdłuż prawie 14 tys. km linii kolejowych w całym kraju.

Oprócz poprawy bezpieczeństwa pasażerów i skrócenia czasu podróży, przedsięwzięcie umożliwi Polsce wprowadzenie europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym integrującego polskie linie kolejowe z europejską siecią kolejową. Dostosowanie polskich systemów komunikacyjnych do istniejących w całej Europie, pozwoli uniknąć konieczności zmiany lokomotyw lub wyposażenia pokładowego na przejściach granicznych. Dzięki temu transport kolejowy będzie bardziej opłacalny i szybszy. System powinien zacząć działać od lipca 2023 r. – czytamy w komunikacie


117 mln EUR przeznaczono na modernizację infrastruktury kolejowej na Śląsku. To przedsięwzięcie obejmuje modernizację i elektryfikację 46 km linii kolejowych, budowę lub remonty stacji, peronów, wiaduktów i mostów na północnym Śląsku. Pojawią się ułatwienia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. W ramach projektu powstanie nowa stacja przy lotnisku w Pyrzowicach. Połączenie będzie możliwe dzięki przywróceniu ruchu na linii Tarnowskie Góry–Zawiercie. Zakończenie prac przewidziano na maj 2022 r. Oczekiwane skutki to poprawa wydajności transportu towarowego, stworzenie niezawodnych połączeń dla pasażerów i pobudzenie lokalnej gospodarki.

W ramach trzeciego projektu, wartego 72 mln EUR, powstanie obwodnica na wschód od miasta Nowe Miasto Lubawskie, w województwie warmińsko-mazurskim, w północnej Polsce. W ciągu drogi krajowej nr 15, która łączy lokalne ośrodki miejskie z transeuropejską siecią transportową, obwodnica powinna odciążyć miasto od nadmiernego ruchu i poprawić jakość życia mieszkańców. Łącząc woj. kujawsko-pomorskie z warmińsko-mazurskim, trasa zapewni dostęp do Morza Bałtyckiego. Prace powinny zostać ukończone w czerwcu 2021 r. – informuje KE.

Polska jest największym beneficjentem funduszy polityki spójności. Od czasu przystąpienia kraju do UE w 2004 r. w ramach polityki spójności sfinansowano budowę lub modernizację 12,2 tys. km dróg, dostępu do internetu szerokopasmowego dla 9,1 miliona osób i stworzenie 151 tys. miejsc pracy.

W kolejnym długoterminowym budżecie Polska pozostanie największym beneficjentem funduszy polityki spójności, w ramach którego Komisja proponuje zainwestować ponad 72 miliardy euro.

Przeczytaj także: Program Kolej Plus: będzie nowelizacja ustawy