W ramach inwestycji o wartości 2,6 mld zł przebudowywane są stacje, wymieniane tory i sieć trakcyjna. Nowymi torami będą mogły jeździć pociągi o obciążeniu 22,1 tony na oś.

Prace postępują według przyjętych harmonogramów. Po zakończeniu przebudowy torów i urządzeń oraz mostów i wiaduktów transport kolejowy będzie mógł zapewnić szybszy przewóz większej ilości towarów – powiedział Arnold Bresch członek zarządu PKP PLK.

Co dzieje się na placach budowy?

Na stacji Gdynia Port przygotowywany jest teren pod budowę nowych torów, rozjazdów oraz dróg technologicznych. Montowane jest odwodnienie układu torowego, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Zniknęło już ponad 60 km starych torów oraz ponad 160 rozjazdów.

Wykonawca magazynuje już na miejscu 160 tys. podkładów do budowy nowego układu torowego oraz około 170 km szyn. Rozpoczął się remont budynku nastawni. Sprawną i bezpieczną obsługę większej liczby pociągów towarowych zapewnią nowe urządzenia oraz system sterowania ruchem kolejowym.

Przebudowanych i zelektryfikowanych zostanie 115 km torów, powstaną też dwa nowe wiadukty kolejowe. Zmodernizowanych zostanie 13 km dróg, most kolejowy oraz dwa przejazdy kolejowo-drogowe w ciągu ul. Puckiej.

Na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa zdemontowano prawie 30 km torów oraz ponad 70 rozjazdów, trwa budowa nastawni i sieci trakcyjnej. Konieczne było wzmocnienie gruntu: w ramach prac wykonawca użył dotychczas ponad 6500 pali.

Odbywają się też przygotowania do przebudowy mostu nad Strzyżą oraz budowy nowych torów oraz rozjazdów.

Na stacji Gdańsk Port Północny usunięto około 13 km starych torów i 15 rozjazdów. Budowana jest sieć teletechniczna, elektroenergetyczna oraz nowy system sterowania ruchem kolejowym. Wykonawca gromadzi szyny, podkłady i tłuczeń do budowy nowej infrastruktury.

W sierpniu br. rozpocznie się budowa ponad 100-metrowego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ku Ujściu. Powstanie ponad 100-metrowy obiekt. Wyremontowane lub zbudowane zostaną drogi dojazdowe.

Przebudowane zostaną trzy mosty, dwa wiadukty oraz 18 przepustów.

Zakończenie wszystkich prac zaplanowane jest do końca 2021 r.

Przeczytaj także: Gigantyczna inwestycja kolejowa w Warszawie za prawie 2 mld zł