Partnerzy portalu

Więcej przewozów towarowych na Górnym Śląsku [film, zdjęcia]

Opublikowano: 28-06-2021 Źródło: PKP PLK

Między Bytomiem a Zabrzem Biskupice przewoźnicy mogą już jeździć przebudowaną linią kolejową. Nowy tor oddano do użytku także na szlaku Zabrze Biskupice–Maciejów Północny (posterunek odgałęźny). W czerwcu rozpoczęła się modernizacja toru między Mysłowicami Brzezinką a Sosnowcem. Prace w woj. śląskim są prowadzone w ramach inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) o wartości 350 mln zł (w tym dofinansowanie ze środków unijnych).


Fot. Szymon Grochowski/PKP PLK Fot. Szymon Grochowski/PKP PLK
  • Po modernizacji szlaków pociągi towarowe przyspieszą do 100 km/godz.
  • W ramach inwestycji zostanie wymienionych 47 km torów i 56 rozjazdów
  • Przebudowa obejmie 39 obiektów inżynieryjnych i cztery nastawnie

Więcej składów, wyższa prędkość

Celem robót jest usprawnienie kolejowych przewozów towarowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Zwiększy się prędkość składów, wzrośnie liczba kursów. Przebudowy przejazdów kolejowo-drogowych podniosą poziom bezpieczeństwa ruchu. Ekrany akustyczne i tzw. tory bezstykowe pozwolą ograniczyć wpływ kolei na otoczenie.

Fot. Szymon Grochowski/PKP PLK Fot. Szymon Grochowski/PKP PLK

Fot. Szymon Grochowski/PKP PLK Fot. Szymon Grochowski/PKP PLK

Na trasie Bytom–Bytom Bobrek–Zabrze Biskupice składy towarowe mają do dyspozycji dwutorowy odcinek, przez który mogą przejeżdżać z maksymalną prędkością 100 km/godz. W ramach prac wymieniono 9 km torów i sieci trakcyjnej oraz 19 rozjazdów. Wyremontowano wiadukt kolejowy na szlaku Bytom Bobrek–Zabrze Biskupice, a także trzy przepusty.

Fot. Szymon Grochowski/PKP PLK Fot. Szymon Grochowski/PKP PLK


Od Zabrza do Maciejowa

Nowy tor jest już dostępny między Zabrzem Biskupicami a Maciejowem Północnym, na drugim torze trwają prace obejmujące wymianę rozjazdów, wzmocnienie podtorza, przebudowę sieci trakcyjnej i instalacja urządzeń sterowania ruchem. Wykonawca prowadzi też roboty na obiektach inżynieryjnych i w nastawni Maciejów Północny. Tu także dozwolona prędkość pociągów wyniesie 100 km/godz.

Fot. Szymon Grochowski/PKP PLK Fot. Szymon Grochowski/PKP PLK

Między Mysłowicami a Sosnowcem

W czerwcu 2021 r. ruszyły roboty na kolejnym odcinku między stacją Mysłowice Brzezinka, a posterunkiem odgałęźnym Dorota w Sosnowcu. Między posterunkiem a stacją Sosnowiec Jęzor trwa demontaż sieci trakcyjnej, a maszyna do potokowej wymiany nawierzchni torowej (PUN) wymieni ponad 15 km toru. Wkrótce rozpocznie się przebudowa stacji technicznej Katowice Szopienice Północne. Całe zadanie obejmuje roboty na 47 km torów i sieci trakcyjnej oraz wymianę 56 rozjazdów. Dojdzie też do modernizacji 39 obiektów inżynieryjnych i czterech nastawni.

Fot. Szymon Grochowski/PKP PLK Fot. Szymon Grochowski/PKP PLK

Zadanie za 350 mln zł

Zadanie Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice–Bytom, Chorzów Stary–Mysłowice oraz Dorota–Mysłowice Brzezinka realizowane przez PKP PLK obejmuje linię kolejową nr 132 na odcinku Bytom–Zabrze Biskupice, linię nr 147 Zabrze Biskupice–Maciejów Północny oraz linię nr 180 między posterunkiem Dorota (Sosnowiec) a Mysłowicami Brzezinka, a także stację Katowice Szopienice Płn. Wartość inwestycji przekracza 350 mln zł, a dofinansowanie pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie wszystkich prac ma nastąpić w 2023 r.

Fot. Szymon Grochowski/PKP PLK Fot. Szymon Grochowski/PKP PLK

Przeczytaj także: Poprawi się infrastruktura kolejowa terminali przy granicy z Ukrainą

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!