Organizacja mająca za zadanie wybudowanie tej linii kolejowej podpisała już umowy o współpracy w zakresie wymiany informacji o budowie KDP z Hiszpanią, Francją, Japonią, natomiast niedawno miało miejsce podpisanie podobnej umowy z niemieckim Ministerstwem Transportu.

Na trasach w Kalifornii założono bardzo krótkie czasy przejazdu. Przykładowo liczące około 694 km trasy Los Angeles –San Francisco oraz Los Angeles –Sacramento mają być pokonywane w zaledwie 2 i pół godziny. Co biorąc pod uwagę najszybsze prędkości średnie pomiędzy głównymi stacjami rzędu 250-260 km/h jest możliwe do osiągnięcia. Natomiast podróż z Los Angeles do San Diego oddalonego o 268 km ma zająć godzinę i 18 minut. W efekcie kolej stałaby się prawdziwym konkurentem samolotów podczas podróży po Kalifornii, co jest głównym założeniem projektu. Ma on bowiem uwolnić przepustowość na zatłoczonych już lotniskach oraz poprawić jakość powietrza w stanie Kalifornia. Ten ambitny projekt po uzyskaniu aprobaty do realizacji oraz niezbędnych funduszy miałby być gotowy w pierwszej fazie w 2019 roku.