W sobotę szef resortu podpisał w Łodzi porozumienie pomiędzy samorządem Łodzi, samorządem województwa łódzkiego i PKP Polskie Linie Kolejowe, które dotyczyło budowy pod miastem tunelu m.in. dla KDP łączącego dwa dworce: Łódź Fabryczną z Łodzią Kaliską. Dokument dotyczy realizacji studium wykonalności tej inwestycji. Zdaniem ministra inwestycja KDP nie będzie miała sensu bez budowy tunelu, łączącego dwa łódzkie dworce. Jak przypomniał Grabarczyk, to w Łodzi będzie się krzyżował najważniejszy węzeł kolejowy w kraju, dlatego też tunel konieczny jest, aby wszystkie szybkie pociągi mogły bez problemu przejechać przez centrum miasta.

Prezydent Łodzi, Jerzy Kropiwnicki zaznacza, że studium wykonalności dla tunelu musi odpowiedzieć m.in. na pytania: jak połączyć tunel między dworcami, jaki będzie jego optymalny przebieg, jakie będą koszty jego budowy. Zakończenie i przekazanie projektu przewidziano na 2011 r. Dla potrzeb KDP w Łodzi ma być wybudowany nie tylko tunel, ale również zupełnie nowy dworzec Łódź Fabryczna, który znajdzie się 16 m pod ziemią. Nowy dworzec ma mieć charakter węzła multimedialnego, łączącego ze sobą wszystkie rodzaje transportu: kolejowy - w tym pociągi aglomeracyjne, międzyregionalne, dużych prędkości, tramwaje miejskie oraz drogowy - w tym komunikację miejską autobusową Łodzi i PKS.