Linia zaczynałaby swój bieg na londyńskiej stacji Euston skąd tunelem docierałaby do stacji leżącej na przecięciu z budowaną aktualnie koleją podziemną Crossrail. Z okolic stacji Paddington linia wyjeżdża z Londynu korzystając z istniejącego korytarza kolejowego Chiltern, większość trudnych odcinków i naturalnych skrzyżowań będzie pokonywać w tunelach i na wiaduktach.  Przedostatnim przystaniem będzie lotnisko w Birmingham., pociąg zakończy bieg na Curzon Street.

Szacunkowy koszt 190 km odcinka wynosi d 15,8 do 17,4 mld funtów, a więc mniej więcej tyle ile kosztować będzie projekt Crossrail.  Rząd widzi ten projekt wykonywany w opcji partnerstwa prywatno – publicznego.  Finansowanie w skali rocznej inwestycji będzie wahać się od 2 do 3,5 mld funtów. Budowa może się rozpocząć około 2018 roku.