O zaawansowaniu inwestycji drogowych w regionie poinformował w poniedziałek katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Jej przedstawiciele podkreślają, że oprócz budowy kolejnych odcinków autostrady A-1, w toku jest budowa kilku innych dróg.  Budowa obwodnicy Krzepic w powiecie kłobuckim ruszyła w lipcu ubiegłego roku i potrwa do końca 2009 r. lub do pierwszych miesięcy roku 2010. Budowa liczącego ponad 5,6 km odcinka drogi będzie kosztować ponad 79 mln zł. To część drogi krajowej nr 43.

Podobną do obwodnicy Krzepic długość ma północna obwodnica Lublińca, będąca częścią drogi krajowej nr 46. Roboty ruszyły w listopadzie zeszłego roku, a zakończą się późną jesienią 2010 r. Wykonawcą inwestycji jest firma Skanska, a koszt robót przekracza 190 mln zł.
Także Skanska jest wykonawcą liczącego 5,7 km odcinka obwodnicy Siewierza. Rozpoczęte w listopadzie zeszłego roku roboty mają zakończyć się do końca 2010 r., a najdalej na początku 2011 roku. Obwodnica należy do drogi krajowej nr 78. Będzie kosztować 215 mln zł.

Inne będące w trakcie realizacji przedsięwzięcie to budowa północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej (droga S-69), kosztem ponad 1,2 mld zł. Umowę z wykonawcą robót - konsorcjum na czele z firmą Hermann Kirchner - podpisano w październiku ubiegłego roku. Prace potrwają 2,5 roku.
Kolejny planowany etap to budowa odcinka S-69 od węzła Mikuszowice w Bielsku-Białej do węzła Żywiec oraz budowa w tym mieście węzła łączącego nowy odcinek z istniejącą drogą nr 69. Pozwolenie na budowę ma być wydane wiosną tego roku, a sama budowa ma rozpocząć się w czwartym kwartale i trwać do połowy roku 2012.