Budowa jednojezdniowej drogi klasy S o długości 7,87 km, na której znajdą się dwa mosty: na Wieprzu (długość - 220 m) i na Tyśmienicy (długość - 124 m) i dwa węzły będzie kosztować 169,3 mln zł. Taką kwotę zaproponował wykonawca, chociaż GDDKiA była gotowa na kwotę oszacowaną w kosztorysie na poziomie 314,6 mln zł.

Droga będzie przebiegać od miejscowości Annówka do Bykowszczyzny. Obwodnica będzie przebiegać po wschodniej stronie Kocka i Woli Skromowskiej. Prace budowlane przyczynią się do zmiany przebiegu dróg powiatowych, które zostaną poprowadzone nad obwodnicą wiaduktami lub pod mostem na Wieprzu. Ponadto zbudowane będą też drogi dojazdowe, kanalizacja deszczowa i infrastruktura towarzysząca.

Czas na realizację inwestycji to 32 miesiące od dnia podpisania umowy. Ponieważ inwestycja zawarta jest w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), blisko 75% kosztów będzie sfinansowana z budżetu UE. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na przełom sierpnia i września, a ich zakończenie do kwietnia 2012 r.