Działalność spółki ma zostać zbilansowana do 2010 r. - w tym celu marszałkowie chcą przyjąć w przedsiębiorstwie program restrukturyzacji. Przedstawiciele spółek PKP wyrazili gotowość rozłożenia na raty należności Przewozów Regionalnych.

Kwota zobowiązań PKP PR wobec spółek z Grupy PKP 15 sierpnia bieżącego roku wynosiła 295 mln zł, podczas gdy należności ze spółek do Przewozów Regionalnych wynosiły około 46 mln zł. Ustawa z kwietnia 2008 r. oddłużała spółkę PKP PR za okres od 1 października 2001 r. do 30 kwietnia 2004 r., kiedy to rząd odpowiadał bezpośrednio za jej finansowanie. Wiceminister Engelhardt podał, że chodziło o kwotę 2 mld 160 mln zł. Spółka do tej pory otrzymała 2 mld 53 mln zł, a pozostałe 107 mln zł wpłynie do końca października.