Podobna umowa podpisana zostanie w przyszłym miesiącu między Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Łączna wartość kredytu zaciągniętego w obu europejskich bankach wyniesie 220 mln zł. Te pieniądze to połowa środków potrzebnych do realizacji projektu. Druga część potrzebnych środkow pochodzić będzie z unijnych funduszy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączny koszt realizacji projektu ma wynieść 400 mln zł.

Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy Krakowa zyskają nową linię tramwajową z ronda Grzegórzeckiego do ul. Golikówka, 24 nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje oraz przebudowaną i zmodernizowana ul. Długą. Zgodność krakowskiego projektu z unijnymi wymogami, która była niezbędna do uzyskania unijnej dotacji, potwierdzili konsultanci Komisji Europejskiej Jaspers w grudniu 2009 r.